หมวดหมู่: ข่าวสารงานบุญ

ขอเชิญชวนศรัทธาผู้ใจบุญ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณร ทายาทธรรม ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภ. . .

ปีใหม่นี้ 2562 ทางทีมงานทัวร์วัดไทยขออัญเชิญพระประธานทั้ง 9 วัด อวยชัยให้พรแด่ทุกท่าน &#82. . .

ขอเชิญร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ย้อน. . .

ขอเชิญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ศรีประจวบ ณ วัดอ่างทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อสอบถาม 084-. . .