วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เชียงใหม่
Wat PhraThat Doi Suthep Ratchaworawihan, Chiang Mai
“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์”

“สักการะบูชาพระธาตุดอยสุเทพ ไหว้พระ ทำบุญ ชมวิวเมืองเชียงใหม่”


วัดพระธาตุดอยสุเทพ0


ที่ตั้งวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-295000
วันเวลาทำการ 6.00 – 18.00 ทุกวัน

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ20

ประวัติวัดพระะธาตุดอยสุเทพ
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นวัดสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาชาวพุทธทั่วทั้งประเทศ มีองค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ชื่อว่า ดอยสุเทพ มีตำนานเล่าไว้ว่า แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของฤาษี มีนามว่า สุเทวะ เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า เทพเจ้าที่ดี ซึ่งตรงกับความหมายของคำว่า สุเทพ นั่นเอง ดอยสุเทพ ซึ่งก็มาจากชื่อของฤาษี คือ สุเทวะฤาษี

วัดพระธาตุดอยสุเทพ19

ตามประวัติได้แจ้งว่า เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 พระเจ้ากือนา ได้ทรงสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหารไว้บนยอดเขาดอยสุเทพ โดยได้นำเอาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระมหาสวามี นำมาจากเมืองปางจา จังหวัดสุโขทัย บรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นอกจากจะเป็นวัดที่มีความสำคัญมากแล้ว ยังเป็นพระอารามหลวง 1 ใน 4 ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ12

ชาวเชียงใหม่เคารพนับถือพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมาก เสมือนหนึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล

บันใดนาค เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวผู้มานมัสการพระบรมธาตุ มักจะต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ด้านของบันใดนาค ซึ่งมีทัศนียภาพงดงามและมีเสน่ห์เมื่อมองขึ้นไปตามขั้นใด

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ วันที่ 8 มีนาคม 2478

ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ –

Wat PhraThat Doi Suthep Photo Gallery


การเดินทาง (แผนที่) วัดพระธาตุดอยสุเทพ

โดยรถยนต์
จากตัวเมืองสามารถเดินทางใช้เส้นทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยและสวนสัตว์เชียงใหม่ เดินทางตามถนนห้วยแก้วผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัด 11 กิโลเมตร

โดยรถประจำทาง มีรถสองแถวประจำหางจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว บริการเวลาประมาณ 5.00 – 17.00 น.

Comments

comments