วัดดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
Wat Don Mueang, Sikan Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok
“สักการะพระเจดีย์ ไหว้พระพุทธสิหิงค์ในพระอุโบสถจตุมุข โรงเรียนพระปริยัติธรรม”

ที่ตั้งวัดดอนเมือง
เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนสรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210
เบอร์โทร 02-5662016

 

ประวัติวัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดดอนเมืองเป็นวัดที่ได้ตั้งชื่อกันมาแต่ดั้งเดิม เพราะพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นที่ราบสูง เดิมเรียกกันว่า “ดอนอีเหยี่ยว” เพราะมีฝูงเหยี่ยวบินมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 

วัดดอนเมืองได้เริ่มสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2438 โดยพระอาจารย์จ๊ะ และเป็นพระที่เดินทางมาด้วยเรือมาจอดพักอาศัยในคลองเปรมประชากร ในสมัยนั้นชาวบ้านมีไม่มากนัก เมื่อเห็นพระมาจอดเรือพักอยู่ ต่างก็นำอาหารมาถวาย ต่อมาเมื่อมีจิตศรัทธาเลื่อมใส ก็ได้ช่วยกันปลูกสร้างเป็นกุฏิให้เป็นที่อยู่ โดยใช้ไม้ไผ่ทำเป็นโครงสร้าง พื้นใช้ไม้ไผ่สับเป็นฟากปู หลังคาและฝามุงด้วยปรือ ถวาย ๑ หลังต่อมาก็ได้ช่วยกันปลูกศาลาทำบุญขึ้นอีก ๑ หลัง ยกพื้นสูงเป็นอาสน์สงฆ์ สำหรับพระนั่ง ส่วนชาวบ้านที่มาทำบุญคงนั่งกับพื้นเหมือนกับการทำบุญกับพระธุดงค์กลางทุ่งนา หลังคาก็มุงด้วยปรือเช่นเดียวกัน

พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธสิหิงค์ หน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว พุทธลักษณะงดงาม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานทรงเททองหล่อเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ในการเททองหล่อพุทธสิหิงค์พระประธานในพระอุโบสถวัดดอนเมืองนี้ พลอากาศเอกวรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ริเริ่ม และกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นประธานเททอง แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ โปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

พระอุโบสถ ลักษณะแบบจตุรมุข ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หลังคามุงกระเบื้องเคลือบกาบกล้วย ประตูและหน้าต่างไม้สักแกะสลักลายกนกเปลวเพลิงปิดทองงดงาม ซึ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ แทนหลังเดิม ที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ด้วยสถาปัตยกรรมไทยทั้งหลัง

ภายในประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง และภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติไว้อย่างสวยงามสมฝีมือช่างยุคร่วมสมัยรัตนโกสินทร์

ภาพบรรยากาศวัดดอนเมือง

พระเจดีย์
ไหว้พระ ทำบุญ
หอสมุด ศาลาราชวิสุทธิมงคล

 


การเดินทางไปวัดดอนเมือง
รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 29 59 95ก 187
รถปรับอากาศ : สาย 29 59 187 510 538 554 555

 

Comments

comments