.
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร

Wat Borommawong Issara Wararam Worawihan, Suan Phrik Subdistrict, Phra Nakhon Si Ayutthaya

“เยี่ยมชมสักการะพระบรมรูปและรูปถ่ายประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ ๕ ที่พระวิหาร ร.๕ ด้านหลังพระอุโบสถ ไหว้พระขอพรหลวงพ่อเพชร พระประธานในพระอุโบสถ”
.

ที่ตั้งวัด
ถนนอบจ. อย. 4009 (สวนพริก-โพธิ์สามต้น) ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลาทำการ 8.00 – 17.00 น.

ประวัติวัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร เดิมชื่อ วัดทะเลหญ้า หรือ วัดทำเลหญ้า เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้า พอถึงฤดูฝนน้ำท่วมบริเวณนี้ทุกปี วัดบรมวงศ์อิศราวรารามวิหาร เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ริมคลองใกล้กับเพนียดคลองช้าง พวกกรมพระคชบาลสร้างขึ้นตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2419 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์ ได้เสด็จไปทอดพระเนตรการคล้องช้างที่พระนครศรีอยุธยา ทรงเห็นว่าเป็นวัดที่ชำรุดทรุดโทรม จึงทรงบริจาคเงินบูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ วิหารของวัดใหม่ทั้งหมด แล้วทรงถวายเป็นพระอารามหลวง

“พระพุทธรูปในพระวิหาร”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่า “วัดบรมวงศ์อิศรวราราม” เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ได้รับอิสริยศักดิ์ของพระอารามในอันดับ “วรวิหาร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคลสำคัญของวัด คือ ประวัติศาสตร์ของวัดกับรัชกาลที่ 5 มีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ในพระวิหาร  ร.๕ นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักของพระองค์เป็นที่เก็บรูปภาพโบราณและพระราชประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงสวรรคต

“หลวงพ่อเพชร พระประธานในพระอุโบสถ”

“พระเจดีย์”

“พระพุทธรูปในพระวิหาร”

ภาพบรรยากาศวัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร
[smartslider3 slider=202]


การเดินทางไปวัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร อยุธยา

© ภาพและบทความโดย คุณ Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments