วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลนครนายก อำเภอเมือง นครนายก
Wat Udom Thani, Nakhon Nayok Subdistrict, Mueang District, Nakhon Nayok

“สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ส่วนยอดฉัตรพระมหาเจดีย์บนพระวิหาร ไหว้พระขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จสัมฤทธิ์สิทธิโชคในพระวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถและหลวงพ่อแก้วตาศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์โบราณวัดแก้วตา อายุกว่า ๒๔๔ ปี”

  • ที่ตั้ง : ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
  • ประเภทวัด : พระอารามหลวง
  • สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
  • วันที่ตั้งวัด : 2399 , วันรับวิสุงคามสีมา : 2463
  • FB : https://www.facebook.com/watudomthani/
  • พิกัด: https://goo.gl/maps/7qafpPopj1NgJgmF8

พระอุโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ


พระวิหาร
หลวงพ่อสำเร็จสัมฤทธิ์สิทธิโชค

วัดอุดมธานีพระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก โดยมีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากอยู่องค์หนึ่ง คือ หลวงพ่อสำเร็จสัมฤทธิ์สิทธิโชค ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อโลหะผสมทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 5 นิ้ว ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารหลวงของวัดฯ ส่วนยอดฉัตรบนพระวิหารยังมีพระบรมสารีริกธาตุ ถ้ามีผู้ใดได้มากราบไหว้ขอพรแล้วก็จะประสบกับความสำเร็จทุกคน


หอระฆัง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่

วัดแก้วตา โบสถ์โบราณในบริเวณวัดอุดมธานี

หลวงพ่อแก้วตาศักดิ์สิทธิ์


ภาพบรรยากาศ วัดอุดมธานี


แผนที่พิกัดวัด

 

Comments

comments