วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

Wat Phra That Si Chom Thong Worawihan, Ban Luang Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province

“สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในพระธาตุเจดีย์ศรีจอมทอง, พระธาตุเจดีย์ประจำปีชวด ไหว้พระขอพรหลวงพ่อเพชรพระประธานในพระวิหาร”

Wat Phrathatsrijomtong1

ที่ตั้งวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
เลขที่ 157 บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 094-60402952, 053-341-725, 053-826-869
วันเวลาทำการ 6.00 – 18.00 ทุกวัน
www.watchomtong.org
facebook.com/watchomtong

ทางเข้าวัดพระธตุศรีจอมทองวรวิหาร

ป้ายวัดพระธตุศรีจอมทองวรวิหาร

ประวัติวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อวัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง

ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

Wat Phrathatsrijomtong2

เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขนาดโตประมาณ เมล็ดข้าวโพด สันฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีคล้ายดอกพิกุลแห้ง และยังเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา
พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
พ.ศ. 2506 ได้รับพระราชทานยกฐานะวัดขึ้น เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร
พ.ศ. 2524 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ของกรมการศาสนา
พ.ศ. 2538 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น ของ กรมการศาสนา

วัดพระธาตุศรีจอมทอง10

วัดพระธาตุศรีจอมทอง13

วัดพระธาตุศรีจอมทอง19

พระวิหารจัตุรมุข ถูกสร้างขึ้นโดย พระเจ้าดิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์ราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2060

ภายในพระวิหารมีมณฑปปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระบรมธาตุถูกนำเข้าไว้ในโกศทองคำตั้งไว้ภายในปราสาท มีหลวงพ่อเพชร เป็นพระประธานในพระวิหาร (จำลองจากองค์จริงที่วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร) และมีโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูปเงินทองคำของคลังข้างที่ซึ่งประทานโดยเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่ 5 เช่น ตลับฝังเพชร งาช้างเงิน

วัดพระธาตุศรีจอมทอง9

วัดพระธาตุศรีจอมทอง11

วัดพระธาตุศรีจอมทอง12

ภาพจาก FB วัด

พระอุโบสถ มีลักษณะทรงไทยหน้าบันลงปิดทองสวยงาม สร้างสมัยท่านเจ้าคุณสุวรรณโมลีฯ (สุวรรณบรมธาตุบริหาร) เดิมภายในพระอุโบสถมีประพุทธรูปสามองค์สร้างด้วยไม้แกะสลัก พระประธานในพระอุโบสถเป็นปางถวายเนตร ซึ่งแตกต่างจากพระอุโบสถในล้านนาทั่วไป บริเวณประตูทางเข้าพระอุโบสถได้ฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตามประเพณีของล้านนา จึงไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีขึ้นไปยังพระอุโบสถ ภายในมีรูปวาดฝาผนังแสดงตำนานพระธาตุศรีจอมทอง และรูปเทวดาในชั้นต่างๆ


วัดพระธาตุศรีจอมทอง จัดประเพณีสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

  • สรงน้ำพระบรมธาตุ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ
  • แห่ไม้ค้ำโพธิ์ วันสงกรานต์
  • คติของชาวล้านนามีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิด (ปีชวด)
  • ประเพณีตานต้นเกี๊ยะบูชาพระทักขิณโมลีธาตุ (พระธาตุเจ้าจอมทอง) ประเพณียี่เป็ง
ภาพจาก FB วัด
ภาพจาก FB วัด

การเดินทาง (แผนที่) วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ถึง จ.นครสวรรค์ เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่าน จ.ตาก ถึง อ.เถิน จ.ลำปาง แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ไปทาง จ.ลำพูน ก่อนถึง อ.บ้านโฮ่ง จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1010 ไป อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทาง วัดอยู่ฝั่งซ้าย
โดยรถประจำทาง จากประตูเชียงใหม่สายเชียงใหม่ – จอมทองค่าโดยสาร 35 บาท แล้วมาลงที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง