ขอเชิญร่วมบุญขนดินถมที่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

รถขนดิน 500 คัน คันละ 300 บาท
หรือสมทบทุนตามกำลังศรัทธา

ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ 0358035939
จินตนุช สุทธิสมบูรณ์

ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน…