.
วัดธัญญะผล ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Wat Thanyaphon, Lam Luk Ka District, Pathum Thani

“ไหว้พระขอพรหลวงพ่อยิ้ม หลวงพ่อโต ชมหุ่นขี้ผึ้งเกจิอาจารย์ดัง บูชา ๑๒ พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด ให้ทานอาหารปลา ณ วังมัจฉา”
.

ที่ตั้งวัดธัญญะผล

เลขที่ 57 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เปิดทำการทุกวันเวลา 7.00 – 16.00 น.

ประวัติวัดธัญญะผล

วัดธัญญะผล สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2410 โดยมีอำแดงพุก นางเอี่ยม และสมภารหลง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดและได้ขนานนามว่า “วัดพุทธนิมิตยาราม” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดธัญญะผล” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ รวมจำนวน 33 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา มีนางวงษ์ รักษาธรรม, นายสมศักดิ์ สถิตกุลรัตน์ และนางเหรียญ สัจจาพันธ์เป็นผู้ถวาย โดยมีพระครูโกวิทอรรถวิบูลย์ เป็นผู้จัดซื้อเพิ่มเติมที่ดินผืนนี้


วัดธัญญะผลตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม ริมคลองสายหกวา มีหลวงพ่อยิ้มเป็นหลวงพ่อประจำวัด เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิตามประวัติเล่าว่า หลวงพ่อยิ้มแสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำมาโผล่ที่ปากคลองแปดระหว่างเขตวัดกับบ้านเถ้าแก่พูน ประมาณ ต้น พ.ศ. 2410 โผล่แต่เกศ ปู่โต๊ะเป็นคนอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้หน้าโบสถ์หลังเก่า ต่อมานำไปไว้ที่ศาลาฤาษีและต่อมาได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่หน้าวัด ปัจจุบันได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่หน้าศาลาการเปรียญของวัดธัญญะผล และยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 105 ปี (หลวงพ่อโต) ภายในวัดยังอยู่ติดกับคลองซึ่งมีสามารถให้อาหารปลาได้ (วังมัจฉา)

กิจกรรมต้องห้ามพลาด

กราบนมัสการพระพุทธรูปศักสิทธิ์ประจำวัด (หลวงพ่อพุทธนิมิต หรือหลวงพ่อใหญ่ อายุกว่า 105 ปี)

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ประจำปีเกิด

บูชาพระราหู

ขอพรเทพทันใจ

ขอพรพระพิฆเนศ

ตีระฆัง เสริมมงคลชีวิต หน้าที่การงาน

กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งพระอริยสงฆ์ 9 เกจิ

ขอพรหมอชีวกโกมารภัจจ์

กราบนมัสการหลวงพ่อยิ้ม

ให้อาหารปลาวังมัจฉา


ภาพบรรยากาศวัดธัญญะผล [smartslider3 slider=142]


การเดินทางไปวัดธัญญะผล คลอง 8 ลำลูกกา

#วัดธัญญะผล #ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด #หลวงพ่อยิ้ม

©เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล และGoogle

Comments

comments