วัดสังกัสรัตนคีรี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
Wat Sangkat Rattana Khiri, Nam Suem Subdistrict, Mueang District, Uthai Thani.
“สักการะบูชาหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปคู่เมืองอุทัยธานี, ประเพณีตักบาตรเทโวเขาสะแกกรัง”

วัดสังกัสรัตนคีรี เขาสะแกกรัง
ที่ตั้ง : เชิงเขาสะแกกรัง ม. 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
สังกัด : มหานิกาย
ประเภทวัด : วัดราษฎร์
วันที่ก่อตั้งวัด : พ.ศ. 2443
วันที่รับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2518


วัดสังกัสรัตนคีรี
ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในเรื่องประเพณีตักบาตรเทโว ที่จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ถือเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี ในวันดังกล่าวจะมีพระสงฆ์กว่า 500 รูป เดินลงมาตามบันได 449 ขั้น จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังสู่ลานวัดสังกัสรัตนคีรีเบื้องล่าง เพื่อมารับบิณฑบาต สอดคล้องกับพุทธประวัติกล่าวว่าในวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังประทับจำพรรษาเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาครั้งถึงวันออกพรรษาได้เสด็จลงจากเทวโลก ณ เมืองสังกัสนคร

“พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์”
วิหารพระพุทธศักดิ์สิทธิ์

ภายในวัดสังกัสรัตนคีรี ยังประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์” พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพญาลิไท มีอายุประมาณ 600 – 700 ปี ที่ได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย เดิมทีประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระประธานในวิหารวัดขวิด ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตะวันตก ครั้นเมื่อเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดและเห็นพระพุทธรูป จึงโปรดให้อัญเชิญหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ มาประดิษฐานที่วัดสังกัสรัตนคีรี และได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเศียรของหลวงพ่อ

มณฑปรอยพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาท

ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนจังหวัดอุทัยธานี จะร่วมกันจัดงานไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันขึ้น 3-4 ค่ำ เดือน 4 ใกล้กับมณฑปบนยอดเขาสะแกกรัง ยังเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ แห่งรัชกาลที่ 1 และในวันที่ 6 เดือนเมษายนของทุกปี ได้จัดให้มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์


ทิวทัศน์เมืองอุทัยธานี มองจากบนวัดสังกัสรัตนคีรี
สมเด็จพระพุทธมหาสัญญโม
พระพุทูศรีสรรเพชญ์พุทธเมตตา


แผนที่วัดสังกัสรัตนคีรี

Comments

comments