วัดอมฤตวารี (หนองน้ำคัน) ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี
Wat Amarit Wari (Nong Nam Khan), Uthai Mai Subdistrict, Mueang Uthai Thani.
“สักการะบูชาพระพุทธรูปแสดงธรรม, พระประธานในพระอุโบสถ ชมจิตรกรรมฝาผนัง, วัดตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ซึ่งน้ำในบ่อสามารถรักษาอาการคันตามร่างกายได้”

วัดอมฤตวารี

  • ที่ตั้ง : เลขที่ 31/1 บ้านหนองน้ำคัน หมู่ที่ 8 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
  • เบอร์โทรศัพท์ 056-511629
  • วันที่ตั้งวัด : พ.ศ. 2325
  • วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2523
  • ขนิดวัด : วัดราษฎร์
  • สังกัด : มหานิกาย

Ø

ประวัติวัดอมฤตวารี วัดอมฤตวารี สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2325 เดิมชื่อวัดหนองน้ำคัน เพราะตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ ซึ่งน้ำในบ่อสามารถรักษาอาการคันตามร่างกายได้ ในปี พ.ศ. 2482 พระสุนทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ในขณะนั้น ได้ลงความเห็นร่วมกันว่า ชื่อวัดหนองน้ำคันไม่เป็นมงคลนาม จึงดำริให้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอมฤตวารี

ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างท้องถิ่น สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ

ภาพบรรยากาศในวัดอมฤตวารี

©ThikumpornTu

การเดินทางไปวัดอมฤตวารี

Comments

comments