วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
Wat Tha Luang, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Phichit Province

“ไหว้พระขอพรหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อพัฒน์ ชมประเพณีแข่งเรือยาว”


ที่ตั้งวัดท่าหลวง พิจิตร หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 16000

ประวัติวัดท่าหลวงพระอารามหลวง

วัดท่าหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีแม่น้ำน่านไหลผ่านด้านหน้าวัด เดิมมีชื่อว่า วัดราชดิตถาราม มีพระพุทธรูปที่สำคัญคือ หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนที่มีอายุกว่า 800 ปี หล่อด้วยทองสำริด วัดท่าหลวง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิจิตรอายุนับร้อยปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2388 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง
พระอุโบสถ

วัดท่าหลวง เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อพุทธศักราช 2510 – 2513 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อ พ.ศ. 2529 ซึ่งนอกจากหลวงพ่อเพชรแล้ว ยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกองค์คือ หลวงพ่อพัฒน์ (พัด)

หลวงพ่อพัฒน์ (พัด) วัดท่าหลวงวัดท่าหลวงมีประเพณีประจำปีคือ การจัดแข่งขัดเรือยาวประเพณีในช่วงต้นเดือนกันยายน ในวันแรม 6 ค่ำ เดือน 10 ทุก ๆ ปี เป็นประเพณีของจังหวัดพิจิตรนั้นเอง และรายได้สุทธิจากงานนั้นจะนำถวายวัดท่าหลวงเพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดท่าหลวงนั้นเอง


ภาพบรรยากาศวัดท่าหลวง พิจิตร [smartslider3 slider=225]


การเดินทางไปวัดท่าหลวง พิจิตร

เครดิตภาพและรวบรวมข้อมูลโดย Thikumpron Tantivimongkol

Comments

comments