วัดสว่างบรรเทิง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Wat Sawang Ban Thoeng, Mae Sa Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province

“สักการะบูชาพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ไหว้พระเจ้าทันใจ ขอพรพระอุปคุต”


ที่ตั้งวัดสว่างบรรเทิง
เลขที่ 143 บ้านแม่สาน้อย ถนนโชตนา หมู่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 081-0244558 ,053-297089

ประวัติวัดสว่างบรรเทิง
วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม

ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปทองเหลือง

วัดสว่างบรรเทิง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2385 เดิมชื่อ วัดแม่สาน้อย ประชาชนได้นิมนต์ครูบาคำปัน ปญฺญาสาโร เป็นประธานสร้างวัด ต่อมาพระครูอุดม วิฑฒิคุณ เจ้าคณะเภอในสมัยนั้นได้เปลี่ยนชื่อใหม่ โดยเอาฉายาเจ้าอาวาสคือปัญญา แปลว่า สว่าง มาสมาสกัยนามของกำนันคือบรรเทิง  จึงมีชื่อว่า สว่างบรรเทิง จนถึงปัจจุบัน

วัดสว่างบรรเทิง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยิติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2484 แผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ. 2533 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และที่อ่านหนังสือตั้งอยู่ในวัด

เจ้าอาวาสปัจจุบัน  พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลแม่สา


ภาพบรรยายกาศวัดสว่างบรรเทิง แม่ริม เชียงใหม่

การเดินทางไปวัดสว่างบรรเทิง แม่ริม เชียงใหม่

Comments

comments