วัดคลองมอญ ซอยประชาอุทิศ 90 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
Wat Khlong Mon, Soi Pracha Uthit 90, Ban Khlong Suan Subdistrict, Phra Samut Chedi District, Samut Prakan
“ไหว้พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต พระพุทธรูปยืน พระสีวลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม”

วัดคองมอญ

ที่ตั้งวัดคลองมอญ
เลขที่ 90 หมู่ 2 ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 90 หมู่บ้านคลองมอญ ตำบลบ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรติดต่อ 02-461 5341

วัดคองมอญ8

ประวัติวัดคลองมอญ
วัดคลองมอญ ได้รับอนุยาตให้สร้างเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 โดยมีนางจำนง โพธิ์แจ้งและนายสาย พ่วงสกุล บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ในด้านการศึกษา

ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ ขณะนี้มีนักธรรมที่เป็นพระภิกษุ ๑๗ รูป สามเณร ๗ รูป นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประชาบาลของทางราชการตั้งอยู่ในที่ดินวัดอีกด้วย

วัดคองมอญ4
พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยสวนผลไม้ คลองและถนน ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ และครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ ศาลาการเปรียญสร้าง พ.ศ. ๒๕๐๔ สำหรับ

ปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถคือหลวงพ่อโต และมีหลวงพ่อโสธรจำลอง

ภาพบรรยากาศวัดคลองมอญการเดินทางมาวัดคลองมอญ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Comments

comments