วัดบางพึ่ง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
Bang Phueng Temple, Bang Phueng Subdistrict, Phra Pradaeng District, Samut Prakan
“กราบขอพรพระเจ้าตากสินมหาราช สักการะพระประธานสมัยทวาราวดี ล่องเรือชมวัดบางพึ่ง”

ที่ตั้งวัด
26 บ.บางพึ่ง ถ.พระราชวิริยาภรณ์16 ม.1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ประวัติวัดบางพึ่ง สมุทรปราการ
วัดบางพึ่ง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2347 โดยราษฎรบ้านบางพึ่งเป็นผู้สร้าง ราษฎรบ้านบางพึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว และสวนหมาก

มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า วัดบางพึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินได้เคยนำทัพเรือเดินทางมาจากจันทบุรี มาพักที่บริเวณวัดเพื่อจัดเตรียมทัพเข้าโจมตีพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น กรุงศรีอยุธยาและ กรุงธนบุรี ซึ่งถูกพม่ายึดครองอยู่ หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2310 เหตุเพราะกองทัพ พระเจ้าตากสินได้มาพักทัพที่บริเวณสวนมะพร้าวและสวนหมากริมน้ำบ้านบางพึ่งนี้ นามของวัดจึงได้ชื่อ “วัดบางพึ่ง

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2379 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร อาณาเขตวัดบางพึ่ง ทิศเหนือ จดแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศใต้ จดที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตก จดคลองบางพึ่ง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สมัยทวาราวดี


ภาพบรรยากาศวัดบางพึ่ง


การเดินทางมาวัดบางพึ่ง สมุทรปราการ

Comments

comments