วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Wat Chak Daeng, Song Khanong Subdistrict, Phra Pradaeng District Samut Prakan.
“สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในพระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ทองส่องสง่าริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา, ธัมเมกขสถูปและหลวงพ่อหิน”

ที่ตั้งวัดจากแดง
เลขที่ หมู่ 6 ซอยเพชรหึงษ์ 10 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง
www.watchakdaeng.com

พระอุโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถ

ประวัติวัดจากแดง
วัดจากแดงสร้างประมาณ พ.ศ. 2325 ชื่อ จากแดง สันนิษฐานว่า มาจากคำว่า “จากแตน” หมายถึง หมู่บ้านของประชาชนที่อพยบมาจากที่อยู่เดิมในอยุธยา ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็น “จากแดง”

พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์
ธัมเมกขสถูป
หลวงพ่อหิน

ปุชนียวัตถุโบราณที่สำคัญคือ พระพุทธธรูป “หลวงพ่อหิน” และ “ธัมเมกขสถูป, พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์” ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่มีความงดงามตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดจากแดง เป็นวัดราษฏร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2330
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

วัดจากแดงได้ตั้งเป็นสำนักเรียนพระอภิธรรมมาหลายปี และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สำนักศาสนศึกษาดีเด่น” จากมูลนิธิพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ถือเป็นเกียรติ และสิริมงคลแก่พระภิกษุ-สามเณรวัดจากแดงเป็นอย่างยิ่ง ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนอยู่ภายในวัดจากแดงมากกว่า ๗๐ รูป และมีแนวโน้มมากขึ้นต่อไป

นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรแล้ว วัดจากแดงได้เปิดหลักสูตรการเรียนสำหรับประชาชนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพระอภิธรรม พระบาลีสำหรับประชาชน และหลักสูตรธรรมศึกษาสำหรับประชาชน

การเดินทางมาวัดจากแดง

โดยรถยนต์ จากสะพานพระราม 9 มุ่งหน้าไปทางฝั่งธนบุรี ลงสะพานชิดซ้ายเข้าถนนสุขสวัสดิ์ ตรงไปจนถึงทางแยกพระประแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนครเขื่อนขันธ์ เจอทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรหึงษ์ เลยสวนสุขภาพลัดโพธิ์ใต้สะพานภูมิพล(สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม) ไปหน่อยเดียว จะเห็นปากทางเข้าวัดจากแดงอยู่ทางขวามือ เข้าซอยไปไม่ถึง 1 กิโลเมตร จะเจอวัดจากแดง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Comments

comments