วัดโพธิทัตตาราม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Wat Phothitattaram Surasak Subdistrict, Si Racha District, Chonburi
泰国普德寺 (โผวเต็กหยี่)
“วัดจีนสังกัดวัดเล่งเน้ยยี่  โรงเรียนสอนศาสนาสำหรับพระภิกษุสามเณร”


ที่ตั้งวัดโพธิทัตตาราม
เลขที่ 102 หมู่ 7 ถนนศรีราชา-หนองค้อ
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประวัติวัดโพธิทัตตาราม (วัดจีน)
วัดโพธิทัตตาราม ได้ถือกำเนิดก่อสร้างโดยการนำของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมธิวัตรฯ(โพธิ์แจ้งมหาเถระ) เป็นวัดจีนสังกัดวัดเล่งเน้ยยี่ มีพระและเณรจำนวนมาก ศึกษาและปฎิบัติ อย่างเคร่งครัด

อดีตเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกายองค์ที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ในเนื้อที่ซึ่ง คุณวิท – คุณอารีย์ ประสารพานิช เป็นผู้ถวายส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งซื้อด้วยเงินบรรดาสาธุชน

นับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จได้มีการก่อตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสเพื่อมาปกครอง และดูแลวัดมาทั้งสิ้น ๓ องค์ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากพระมหาคณาจารย์จีนธรรมรสจีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถร) เป็นองค์แรก องค์ต่อมาคือ หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์ (เย็นเชี้ยว) ซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่นเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร

พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ (เย็นเกา) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนสำหรับพระภิกษุสามเณร ภายในวัดโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย ”

ภาพบรรยากาศวัดโพธิทัตตาราม (วัดจีน)

การเดินทางมาวัดโพธิทัตตาราม (วัดจีน)

Comments

comments