วัดปากน้ำแขมหนู ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Wat Pak Nam Khaem Nu, Takad Ngao Sub-district, Tha Mai District, Chanthaburi Province
“ชมโบสถ์สีน้ำเงิน สุดอันซีน ไหว้พระขอพร วัดเก่าแก่แห่งจันทบุรี”

ที่ตั้งวัดปากน้ำแขมหนู
เลขที่ 86 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประวัติวัดปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
วัดปากน้ำแขมหนู เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรี มีบรรยากาศร่มรื่น อยู่ติดกับปากแม่น้ำ วังโตนด ที่มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน สายหนึ่งมาจากเขาสีเสียด อีกสายหนึ่งมาจากเขาชะมูล เขาชะอม มารวมตัวกันเป็นแม่น้ำกว้างใหม่ มีเกาะนอกใหญ่อยู่ในแม่น้ำ ก่อนออกสู่ทะเล ที่บริเวณบ้านแขมหนู อำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนของชาวประมงบ้านเแขมหนู

พระประธานที่จำลองแบบพระพุทธชินราช

จุดเด่นในวัดปากน้ำแขมหนู

โบสถ์สีน้ำเงิน หรือ พระอุโบสถ สร้างจากเซรามิกสีน้ำเงิน มีความโดดเด่น งดงาม ตระการตา ผนังโบสถ์มีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติและประดับลงสีในพื้นเซรามิกเป็นภาเดียวกับวรรณคดีชาดกและพระมหาชนก มีพระประธานที่จำลองแบบพระพุทธชินราช

พระครูวิกรมสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำแขมหนู เปิดเผยว่า วัดปากน้ำแขมหนู เป็นวัดเก่าแก่ของจันทบุรี ตั้งอยู่ในชุมชนประมง ริมทะเล เริ่มก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อเดือน 6 ปีฉลู พ.ศ.2546 มีนายปั่น รื่นจิต บ้านวังวน เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างที่พักสงฆ์ เป็นกุฏิชั่วคราวหลังเล็กๆ และเริ่มมีพระจำพรรษาในปีพ.ศ.2457 โดยมีพระอาจารย์เครื่อง เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสเป็นรูปแรก

ต่อมามีพระที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระอธิการผล ซึ่งท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์วัด โดยเปลี่ยนสภาพการมุงด้วยจาก มามุงด้วยสังกะสีแทน และ เริ่มมีพระจำพรรษาเพิ่มมากขึ้นในคราว นี้ด้วย

จากนั้นได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างเป็นการใหญ่ในสมัย พระครูยม ฐานกโร เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.2479-2499 โดยเฉพาะกุฏิ ได้เปลี่ยนสภาพจากอาคารชั่วคราวมุงสังกะสี มาเป็นกุฏิถาวร เสาคอนกรีตหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ฝากระดาน และยังได้ริเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถตามแบบมาตรฐานด้วย

วัดปากน้ำแขมหนู ได้รับวิสุงคาม สีมา เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2489 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร และทางวัดสร้างพระอุโบสถหลังแรก เมื่อปี พ.ศ.2493 ในสมัยพระครูยม ฐานกโร เป็นเจ้าอาวาส แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2499 ส่วนการฉลองพระอุโบสถครั้งแรก เมื่อวันที่ 8-11 ก.พ.2502 ในสมัยพระปลัดเฉวียง ปัญญาปสุโต ปัจจุบันคือ พระครูวิกรม สังฆกิจ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และเริ่มสร้างกำแพงแก้ว เมื่อปี พ.ศ.2508


ภาพบรรยากาศวัดปากน้ำแขมหนู จันทบุรี


การเดินทางไปวัดปากน้ำแขมหนู จังหวัดจันทบุรี

© เครดิตภาพโดย Niran Anurakpongsathorn
§ รวบรวมข้อมูลโดย Thikumporn Tantivimongkol


 

Comments

comments