รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่ว
จะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผี
จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีดี
จะได้มีความสุขพ้นทุกข์ภัย

#คติธรรมจากวัดแจ้งลำหิน #ทัวร์วัดไทยได้ธรรม #ข้อคิดเตือนใจ

การเดินทางไปวัดแจ้งลำหิน