วัดโป่งเทพประทานพร (โป่งก้อนเส้า) ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Wat Pong Thep Prathanporn (Pong Kon Sao), Tha Maprang Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi
“วัดสงบ ร่มรื่น ท่ามกลางธรรมชาติแมกไม้นานาพรรณ , ชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบเกษตรและธรรมชาติ สินค้าพื้นบ้าน OTOP”

ที่ตั้งวัดโป่งเทพประทานพร
เลขที่ บ้านโป่งก้อนเส้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรติดต่อ 085-084-3901

วัดโป่งเทพประทานพร
วัดสงบ ร่มรื่น ท่ามกลางธรรมชาติแมกไม้นานาพรรณ

ภาพบรรยากาศวัดโป่งเทพประทานพร

การเดินทางไปวัดโป่งเทพประทานพร (โป่งก้อนเส้า)

Comments

comments