.
วัดท่าช้างใต้ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
Wat Tha Chang Tai, Tha Chang Subdistrict, Sao Hai District, Saraburi

“วัดเล็กๆ เงียบสงบ ในชุมชนบ้านท่าช้าง”
.

ที่ตั้งวัดท่าช้างใต้ สระบุรี
เลขที่ 6 บ้านท่าช้าง หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

ประวัติวัดท่าช้างใต้ สระบุรี

วัดท่าช้างใต้ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2425 อยู่ติดกับแม่น้ำแควป่าสัก วัดท่าช้างใต้เดิมมีนามว่า “วัดทองอินตาราม” โดยมีนายทองเป็นผู้สร้างวัด ต่อมานายทองถึงแก่กรรม วัดก็ขาดผู้ทำนุบำรุง ชาวบ้านท่าช้างจึงได้พร้อมกันบูรณะทำนุบำรุงวัดขึ้นอีกครั้ง และเปลี่ยนนามว่า “วัดท่าช้างใต้

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2517 พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ าป่าสัก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2477


ภาพบรรยากาศวัดท่าช้างใต้ สระบุรี
[smartslider3 slider=200]


การเดินทางไปวัดท่าช้างใต้ สระบุรี

Comments

comments