ขอเชิญร่วมพิธีหล่อ พระชำระหนี้สงฆ์ (หลวงพ่อโสธร)
หน้าตัก 2 เมตร แทนคุณพ่อ แม่

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. ณ วัดวีระโชติฯ ต.คลองหนองเพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าภาพองค์ละ 50,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

 

Comments

comments