วัดป่าพร้าวใน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Wat Pa Phrao Nai, Si Phum Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province
“วัดเก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์เมืองเชียงใหม่”


วัดป่าพร้าวใน3

ที่ตั้งวัดป่าพร้าวใน
ตั้งอยู่เลขที่ 15/14 ถนนอารักษ์ ซอย 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์ติดต่อ 053-2170870
facebook.com/watphapraonai/

ป้ายวัดป่าพร้าวใน

วัดป่าพร้าวใน
ประวัติวัดป่าพร้าวใน
วัดป่าพร้าวในไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์มังราย ระหว่าง พ.ศ. 1893-2101 สันนิษฐานว่าวัดนี้เป็นสถานที่ที่มีต้นมะพร้าวจำนวนมาก จึงได้ตั้งขึ้นวัดตามต้นไม้ชนิดนี้ ตามข้อมูลของวัดในทะเบียนของกรมพระศาสนา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2025 ตรงกับสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์เมืองเชียงใหม่


วิหาร เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา ประดับด้วยกระจกขึ้นเล็กทั้งหลัง หน้าบันเป็นไม้แกะสลักประดับด้วยกระจกเป็นลวดลายต่างๆ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระแก้วมรกตจำลอง และพระพุทธรูปต่างๆ


ภาพบรรยากาศของวัดป่าพร้าวใน

วัดป่าพร้าวใน2
วัดป่าพร้าวใน4
วัดป่าพร้าวใน5
วัดป่าพร้าวใน6


การเดินทาง (แผนที่) วัดป่าพร้าวใน


Comments

comments