วัดบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Wat Ban Krang, Ban Krang Subdistrict, Si Prachan District, Suphan Buri.
“วัดเก่าแก่ ตำนานพระขุนแผนพระเครื่องดัง สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่ออู่ทองพระประธานในพระอุโบสถ หลวงพ่อแก้ว รอยพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์กลางน้ำ ชมอุทยานมัจฉา เที่ยวตลาด ๑๐๐ ปีศรีประจันต์”

พระอุโบสถ

ที่ตั้งวัดบ้านกร่าง
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติวัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง ตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ (แม่น้ำท่าจีน) มีวิหารเก่าสมัยอยุธยาอายุราว 450 ปี สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัด คือ พระเครื่องตระกูลวัดบ้านกร่าง (พระขุนแผน) สันนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้สร้างขึ้น ในคราวกระทำศึกยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ที่บ้านหนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ ปี พ.ศ.2135 โดยมีสมเด็จพระนพรัตน์ วัดป่าแก้วแห่งศรีอโยธยาเป็นองค์ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก แล้วนำมาบรรจุไว้ในสถูปวัดบ้านกร่างเพื่อเป็นพุทธบูชา

พระอุโบสถ รอบๆ มีใบเสมา ซึ่งจำลองพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่แทนใบเสมาธรรมจักรแบบเดิม
พระบรมสารีริกธาตุในพระอุโบสถ
หลวงพ่ออู่ทอง พระประธานในพระอุโบสถ ศิลปะสมัยอู่ทอง

ตำนานกล่าวว่าหลังสงครามยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราช ตอนยกทัพกลับ ได้พักทัพริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ทรงรับสั่งให้ทหารสร้างพระเครื่องจำนวนถึง 84000 องค์ บรรจุในกรุวัดบ้านกร่าง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารที่เสียชีวิต

แบบจำลองพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่ ด้านหลังเป็นมณฑปหลวงพ่อแก้ว
วิหารเก่าแก่อายุราว 450 ปี

พระพุทรูปภายในพระวิหารเก่า
รอยพระพุทธบาทจำลอง

ส่วนวิหารมีอายุราว 450 ปี ภายในมีหลวงพ่อแก้วและพระประธาน ถัดมาเป็น “มณฑป” ด้านในมีรอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ด้านหลังวิหาร ประดิษฐานเจดีย์ ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระเครื่องตระกูลวัดบ้านกร่าง(พระขุนแผน) ภายในพระเจดีย์ เคยพบพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์จำนวน 20-30 องค์ รวมไปถึง พระเครื่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นแก้วสีเขียว

เจดีย์กลางน้ำ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีอายุราว 150 ปี มีลักษณะย่อมุมไม้สิบสอง เดิมทีองค์พระเจดีย์ตั้งอยู่กลางแม่น้ำท่าจีน สร้างขึ้นไว้ให้คนทั่วไปได้สักการบูชาในวันลอยกระทง แต่เนื่องจากกระแสน้ำเปลี่ยนทิศ จึงเป็นเหตุให้พระเจดีย์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จทรงนมัสการเจดีย์กลางน้ำองค์นี้ คราวเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2451 และตั้งพลับพลาที่ตำบลบ้านกร่าง

บริเวณด้านหน้าวัดยังเป็นอุทยานมัจฉา มีปลาจำนวนมากมาอาศัยอยู่


บรรยากาศวัดบ้านกร่าง

พลับพลาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ต้นตะเคียนยักษ์ ชาวบ้านกราบไหว้ขอโชคลาภ
ตลาดเก่า 100 ปี ศรีประจันต์
ตลาดเก่า 100 ปี ศรีประจันต์ ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัด สามารถเดินข้ามไปชมได้

การเดินทางไปวัดบ้านกร่าง


© ขอขอบคุณรูปภาพ จากเพจ : สะกิดมา พาเที่ยววัด

 

Comments

comments