วัดใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
Wat Yai Chom Prasat, Tha Chin Subdistrict, Mueang Samut Sakhon District Samut Sakhon Province
“วัดเก่าแก่ โบราณสถาน ไหว้พระประธาน ชมสถาปัตยกรรมพระอุโบสถ พระวิหาร และซากพระวิหารเก่า”


วัดจอมปราสาทใหญ่

ที่ตั้งวัด
ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
เวลาเปิดทำการ ทุกวัน 8.00- 16.30 น.

ภาพรวม

ประวัติวัด

วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่มีอายุร่วม 500 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหญ่” หรือ “วัดจอมปราสาท” หรือ “วัดใหญ่จอมปราสาท” บ้าง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดใหญ่สาครบุรี” พร้อมกับพระราชทานพระไตรปิฎกบรรจุตู้ละจบจำนวน 39 เล่ม และยกฐานะที่วัดนี้เป็นพระอารามหลวง

ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ อาทิเช่น

พระอุโบสถ จุดเด่นอยู่ที่บานประตูไม้ที่แกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ถึง 4 ชั้น ทำให้มีลักษณะเหมือนภาพสามมิติเป็นลายพันธุ์พฤกษา ต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา สัตว์ และบุคคล เป็นศิลปะแบบจีน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479

โบสถ์

พระประธาน

พระ
พระประธานในพระอุโบสถ

ปัจจุบันพระอุโบสถหลังนี้ก็ยังใช้งานอยู่ มีการบูรณะอยู่เสมอตามอายุ

โบสถ์เก่า

โบสถ์อิฐ

ใน

พระวิหารเก่าก่ออิฐถือปูน ฐานแอ่นโค้ง คล้ายท้องเรือสำเภา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแม้ปัจจุบันมีสภาพปรักหักพัง แต่ภายในก็ยังมีความงามให้เห็นผ่านซุ้มประตูหน้าต่างที่เป็นซุ้มหน้านางซึ่งประดับลวดลายปูนปั้น คงเหลือเพียงซากปรักหักพังของผนังบางส่วน กับช่องหน้าต่างลวดลายหัวเสาพอจะมีให้เห็นแบบเลือนลาง

วิหารวัดใหญ่จอมปราสาท

วิหารวัดใหญ่จอมปราสาท มีจุดเด่นที่ช่องหน้าต่างที่มีรูปร่างแตกต่างกันไป ฐานวิหารเป็นแนวเส้นตรงส่วนหลังคาแอ่นโค้งลงมาดูแปลกตา

ทัศนียภาพติดริมแม่น้ำท่าจีน


การเดินทาง
สามารถเดินทางมาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ( ถนนพระราม 2 ) ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนประมาณ 20 เมตร เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 200 เมตร จะเจอวัดอยู่ซ้ายมือ


แผนที่การเดินทางมาวัด

Comments

comments