วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสวรรค์
Wat Khuean Tha Thung Na Prachasan กาญจนบุรี
กราบนมัสการพระเหลาเทพนิมิตร พระเจดีย์ท่ากระดาน

ที่่ตั้งวัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสวรรค์
เลขที่ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3199 หมู่ที่ 3 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

ประวัติวัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสวรรค์
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ (โป่งปัด) เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระครูสุนทรกาญจนคุณ (หลวงปู่แก่น) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและเป็นผู้พัฒนาวัดเขื่อนท่าทุ่งนาฯจนเจริญรุ่งเรืองอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

ความเป็นมาในอดีต
แต่เดิมบริเวณนี้เป็นเส้นทางเดินทัพ เรียกกันว่า “ช่องเสือดาว” ต่อมาได้ออกเสียงเรียกเพี้ยนเป็น “ช่องสะเดา” และในสมัยก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อน ชาวเมืองกาญจน์ที่จะเดินทางไปอำเภอศรีสวัสดิ์ด้วยเรือโดยวิ่งไปตามลำน้ำแควใหญ่ก็มักจะมาถึงบริเวณทุ่งนาริมน้ำแห่งนี้ในเวลาพลบค่ำพอดี จึงต้องจอดเรือขึ้นหาที่พัก ชาวบ้านจึงได้เรียกสถานที่แห่งนี้เสียใหม่ว่า “ท่าทุ่งนา” ต่อมามีการสร้างที่พักสงฆ์และเขื่อนท่าทุ่งนาขึ้นตามลำดับ แต่ในที่สุดที่พักสงฆ์ก็แทบจะร้างลง ทางคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี จึงอาราธนาหลวงปู่แก่นมาจำพรรษาในปี พ.ศ.2528 หลวงปู่แก่น จึงร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลาวัดขึ้นแล้วชาวบ้านจึงทำเรื่องเข้าไปหาทางราชการเพื่อขอสร้างวัดแต่ก็ไม่สำเร็จหลังจากนั้นหลวงพ่อแก่นก็ได้สร้างเสนาสนะต่างๆอาทิ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โบสถ์ และพระประธานฯลฯ อธิบดีกรมศาสนาในสมัยนั้นจึงทำเรื่องขอจัดตั้งเป็นวัดชื่อว่า“วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์” โดยมีหลวงพ่อแก่นจึงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

ต่อมาปี พ.ศ.2536 ทางวัดจึงจัดงานฝังลูกนิมิต ฉลองโบสถ์และเจดีย์ รวมทั้งอนุสาวรีย์เจ้าเมืองมอญทั้ง7

พระเจดีย์สถิต (พระเจดีย์ท่ากระดาน) สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 มีรูปองค์เหมือนหลวงพ่อท่ากระดาน พระท่ากระดาน มีพุทธลักษณะเค้าพระพักตร์เคร่งขรึมน่าเกรงขาม แข้งเป็นสัน และพระหนุแหลมยื่นออกมา ลักษณะเหมือน “พระอู่ทองหน้าแก่ อันเป็นพุทธศิลปะสมัยลพบุรี และด้วยอายุการสร้างเกินกว่า 500 ปี พระท่ากระดานส่วนมากจึงเกิด สนิมไข และสนิมแดง ขึ้นคลุมอย่างหนาแน่นและส่วนใหญ่จะลงรักปิดทองมาแต่เดิม ดังนั้นข้อพิจารณาเบื้องต้นในการศึกษา “พระท่ากระดาน” ก็คือ สภาพสนิมไข สนิมแดง และรักเก่า ทองเก่าพระพุทธเทพนิมิต (หลวงพ่อมโนรถ) หรือพระเหลาเทพนิมิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ องค์เด่นใหญ่เป็นสง่า อยู่หน้าวัด

ภาพบรรยากาศวัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสวรรค์
previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสวรรค์
พิกัด 14.22038, 99.23803

#ทัวร์วัดไทย
#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้
#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล
#วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสวรรค์