วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Wat Thammamongkhon, Thao Boonyanon Wihan, Phra Khanong District, Bangkok
“สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ ไหว้พระหยกเขียว สถานที่แห่งความสุขสงบ พร้อมให้คุณได้ปฏิบัติธรรม ฟื้นฟูพลังชีวิตและพลังกาย”

ที่ตั้งวัดธรรมมงคล
เลขที่ 132 ซอยปุณณวิถี 20 ซอยสุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-332-4145
www.dhammamongkol.com facebook.com/dhammongkol/

วัดธรรมมงคล5
วัดธรรมมงคล3

ประวัติวัดธรรมมงคล
วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร หรือมักเรียกโดยย่อว่า วัดธรรมมงคล เป็นวัดในประเทศไทย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เดิมเป็นป่าสะแก ซึ่งพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์) ใชัเป็นที่พักธุดงค์ในระหว่างเดินทาง เข้ากรุงเทพฯ นายเถา-นางบุญมา อยู่ประเทศ มีศรัทธาจึงมอบที่ให้ และได้สร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2506 ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 32 ไร่ พระ เณร จำพรรษาประมาณ 300 กว่าองค์

พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์)


พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย ชั้นบนสุดบรรจุพระเกศา พระอุรังคธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับจากประเทศบังคลาเทศ ฐานเจดีย์ เป็นทรง 4 เหลี่ยม สูง 94.78 เมตร มี 14 ชั้น ประกอบด้วยห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชภัฏฯ ส่วนฐานเจดีย์เป็นโรงเรียน ครูสอนสมาธิ (สถาบันพลังจิตตานุภาพ) ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาดใหญ่ รองรับนักศึกษาครั้งละ ประมาณ 500 คน มีห้องเดินจงกรม ห้องนั่งสมาธิ ถ้ำวิปัสสนา ห้องอาหาร และห้องประชุม

วัดธรรมมงคล18
วัดธรรมมงคล29

พระหยกเขียว ประดิษฐานอยู่ในศาลาหลังคาแบบโดมแก้ว พระพุทธรูปหยกเขียว ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีนามว่า “พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย” หยกชิ้นใหญ่นี้ได้ถูกค้นพบที่ใต้ทะเลสาบน้ำแข็ง ประเทศแคนนาดา


บรรยากาศวัดธรรมมงคล

วัดธรรมมงคล8


การเดินทาง (แผนที่) วัดธรรมมงคล รถประจำทางสาย  2  23  25  38  45  46  48  116  180  132 รถประจำทางปรับอากาศ  ปอ.508  ปอ.507  ปอ.544  ปอ.545  ปอ.139  ปอ.511  ปอ.552 รถไฟฟ้ามหานคร  เส้นทางเชื่อมต่ออ่อนนุช – แบริ่ง  ลงสถานีปุณณวิถี E11  หน้าซอยสุขุมวิท 101

Comments

comments