ความเกรงใจ

ความชิดใกล้ อาจลบเลือน “ความเกรงใจ”
แม้จะสนิทก็ไม่ควรลืม
เพราะความเกรงใจ ช่วยรักษามิตรภาพของเราให้ยาวนาน

#คติธรรม
#คำคม
#ข้อคิดเตือนใจ
#ข้อคิด
#ทัวร์วัดไทย
#ทัวร์วัดไทยฝากคิดเตือนใจ