คนที่มีความสุขที่สุด
ไม่ใช่คนที่ “มี”
ทุกอย่างในชีวิตดีที่สุด

แต่… คือคนที่สามารถ “ทำ”
ทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุด

#คติธรรม

#คำคม

#ข้อคิดเตือนใจ

#ทัวร์วัดไทยฝากคิดเตือนใจ