วัดเจติยาราม (วัดสันธาตุ)
ต.เมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Wat Chetiyaram, Mae Sai, Chiang Rai

ที่ตั้งวัดเจติยาราม
หมู่5 บ้านสันธาตุ ตำบลเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

ประวัติวัดเจติยาราม
ราวปีพุทธศักราช 2502 มีราษฏรจากอำเภอเชีงแสน อำเภอแม่จัน ได้อพยพมาจับจองที่ดินเพื่อทำการเกษตรและที่พักอาศัย ต่อมาพ่อตา ทาศักดิ์ได้มอบที่ดินเพื่อสร้างวัด จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ในพื้นที่นี้มีเจดีย์เก่าอยู่ 1 องค์ สันนิษฐานว่า พม่าคงสร้างไว้นานแล้ว ชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาและก่อสร้างศาสนวัตถุ ให้เจริญเรื่อยมา เรียกว่า วัดสันธาตุ

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนชื่อวันเป็น วัดเจติยาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคาสีมา เมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2520 ปี พ.ศ. 2533 ได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรองค์พระเจดีย์ โดยเริ่มบูรณะเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2533 แล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ยกยอดฉัตรพระเจดีย์ โดยครูบา บุญชุ่ม ญาณสัวโร วัดพระธาตุดอนเรือง ประเทศพม่า สร้างศาลาการเปรียญ เสร็จวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2536 สร้างซุ้มประตูทิศตะวันออกแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2539 สร้างหอฉันท์ สร้างป้ายชื่อวัด ปี พ.ศ 2546

ด้วยพระเจดีย์องค์เก่าทรุดโทรม จึงได้บูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จและได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุ บรรจุและทำบุญเฉลิมฉลอง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศง 2551 พระครูมานิต ปุญญาค เป็นองค์ประธาน ตั้งชื่อพระธาตุ องค์นี้ว่า พระธาตุดวงดีศรีเมืองชุม ปัจจุบันมี พระวัชวุฒิ ฐิตวินโย เป็นเจ้าอาวาส


ภาพบรรยากาศวัดเจติยาราม
[smartslider3 slider=121]


การเดินทางไปวัดเจติยาราม (สันธาตุ)

Comments

comments