วัดเขียน Wat Kian ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี

กราบสักการะบูชา “หลวงพ่อดำวัดเขียน” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

ที่ตั้งวัดเขียน

เลขที่ 140 หมู่ 2 ซอยบางไผ่16 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

ประวัติวัดเขียน

วัดเขียน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2322 เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตามที่เล่าสืบกันมาว่าวัดเขียนในอดีตคือท่าเทียบเรือได้มีศาลของชาวจีน (ศาลเจ้าปึงเถ้ากง) เป็นที่สักการะของผู้ที่สัญจรไปมา ต่อมามีพระสงฆ์รูปหนึ่งไม่ปรากฏนาม ธุดงค์มาจากกรุงศรีอยุธยามาปักกลดบริเวณท่าเทียบเรือ มีความประสงค์จะสร้างวัด ณ บริเวณท่าเทียบเรือ จึงได้บอกบุญผู้มีจิตศรัทธารวมถึงพ่อค้าชาวจีนท่านหนึ่งคือ “นยเคี้ยง” ซึ้งได้ถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งและร่วมกันสร้างวัดนามเดิมสันนิษบานว่าชื่อ “วัดเคี้ยง” ต่อมาราษฎรเรียกกันจนเสียงเพี้ยนกลายเป็น “วัดเขียน

วัดเขียน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2328 ซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ เพราะจากการสันนิษฐานคาดว่าสร้างในสมัยธนบุรี ซึ่งสังเกตได้จากสถาปัตยกรรมของอุโบสถ ที่ใช้ถ้วยชามสังคโลกในการประดับหน้าบรรณอุโบสถและไม่มีช่อฟ้าใบระกาเฉกเช่นกับวัดทั่วไป แต่เมื่อพินิจดูแล้วจะคล้ายกับศาลเจ้าของคนจีน อีกทั้งการปูพื้นของอุโบสถก็มิได้ลงเสาเข็มเช่นอุโบสถสมัยใหม่ แต่กลับใช้การขุดหลุมแล้วนำไม้ซุงไปขัดไว้เป็นชั้นๆ แทนการตอกเสาเข็ม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถยกอุโบสถขึ้นได้

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2325 ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
ส่วนปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2323 พระปรางค์ 1 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ เจดีย์ 1 องค์สร้างปรายสมัยกรุงธนบุรี บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2484 โดยกรมชลประทาน พระพุทธรูป 1 องค์ “หลวงพ่อดำ” และรูปเหมือนพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 1 องค์

ภาพบรรยากาศวัดเขียน
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider

การเดินทางไปวัดเขียน นนทบุรี