วัดเขียน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Wat Khian, Bang Phai Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi
“สักการะบูชา “หลวงพ่อดำ” และพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยา”

 

ที่ตั้งวัดเขียน
เลขที่ 140 หมู่ 2 ซอยบางไผ่16 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หลวงพ่อดำ

ประวัติวัดเขียน วัดเขียน
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2322 เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตามที่เล่าสืบกันมาว่าวัดเขียนในอดีตคือท่าเทียบเรือได้มีศาลของชาวจีน (ศาลเจ้าปึงเถ้ากง) เป็นที่สักการะของผู้ที่สัญจรไปมา ต่อมามีพระสงฆ์รูปหนึ่งไม่ปรากฏนาม ธุดงค์มาจากกรุงศรีอยุธยามาปักกลดบริเวณท่าเทียบเรือ มีความประสงค์จะสร้างวัด ณ บริเวณท่าเทียบเรือ จึงได้บอกบุญผู้มีจิตศรัทธารวมถึงพ่อค้าชาวจีนท่านหนึ่งคือ “นายเคี้ยง” ซึ้งได้ถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งและร่วมกันสร้างวัดนามเดิมสันนิษบานว่าชื่อ “วัดเคี้ยง” ต่อมาราษฎรเรียกกันจนเสียงเพี้ยนกลายเป็น “วัดเขียน

วัดเขียน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2328 ซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ เพราะจากการสันนิษฐานคาดว่าสร้างในสมัยธนบุรี ซึ่งสังเกตได้จากสถาปัตยกรรมของอุโบสถ ที่ใช้ถ้วยชามสังคโลกในการประดับหน้าบรรณอุโบสถและไม่มีช่อฟ้าใบระกาเฉกเช่นกับวัดทั่วไป

แต่เมื่อพินิจดูแล้วจะคล้ายกับศาลเจ้าของคนจีน อีกทั้งการปูพื้นของอุโบสถก็มิได้ลงเสาเข็มเช่นอุโบสถสมัยใหม่ แต่กลับใช้การขุดหลุมแล้วนำไม้ซุงไปขัดไว้เป็นชั้นๆ แทนการตอกเสาเข็ม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถยกอุโบสถขึ้นได้

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
• อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2325
• ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2529

ส่วนปูชนียวัตถุ
• พระประธานประจำอุโบสถปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2323
• พระปรางค์ 1 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยรัตนโกสินทร์
• เจดีย์ 1 องค์สร้างปลายสมัยกรุงธนบุรี บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2484 โดยกรมชลประทาน
• พระพุทธรูป 1 องค์ “หลวงพ่อดำ”
• รูปเหมือนพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 1 องค์
• พระพุทธรูปขนาดใหญ่สีขาวปางมารวิชัย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
• กงล้อธรรมจักรและรูปปั้นพญานาคราช


ภาพบรรยากาศวัดเขียน