คติธรรมจากวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

รู้มากก็ห่วงมาก
ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ต้องห่วง
ทุกชีวิต ทุกคน เดินได้เองอยู่แล้ว

#คติธรรมจากวัดพุทไธสวรรค์
#ทัวร์วัดไทย
#คติธรรม
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

การเดินทางไปวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมของวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา