วัดดอนใหญ่ Wat Don Yai ปทุมธานี
ชมอุโบสถ์สีเงินเงิน กราบนมัสการหลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข

ที่ตั้งวัดดอนใหญ่ คลอง8 ลำลูกกา
เลขที่ 7 คลอง 8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เปิดทุกวัน เวลา 6.00 – 18.00 น.

ประวัติวัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตลำลูกกาคลอง 8 ที่พุทธศานิกชนมากราบไหว้เป็นแหล่งที่พึ่งทางจิตใจ ในวัดมีบริเวณกว้างมีลานจอดรถ เหมาะกับพาคนในครอบครัวมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในวัดยังมีการสร้างอนุสรณ์ของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญอย่าง พระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช พระปิยะมหาราช เป็นต้น ซึ่งภายในวัดมีมากกว่าสิบพระองค์ ภายนอกบริเวณวัดยังมีบ่อเลี้ยงปลาสำหรับให้อาหารปลาได้

อุโบสถสีเงินที่ได้สร้างขึ้น เป็นแบบจตุรมุข มี 4 ทิศ ตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประกอบด้วยพุทธบริษัทของพระองค์ ซึ่งอุโบสถหลังนี้มีสีขาวและสีเงินเป็นสีที่มีควาบริสุทธิ์ ส่วนกลีบบัวบริเวณรอบอุโบสถ์มีสีทอง เนื่องจากอุโบสถหลังนี้อยู่ในจังหวัดปทุมธานีจึงให้ชื่อว่า “อุโบสถเงินในปทุมทอง” นั่นเอง ภายในอุโบสถเป็นที่ ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่สีขาว นามว่า “สมเด็จพระสุวรรณปทุมพุทธพจนวราภรณ์” หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า “หลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข” ตามความเชื่อว่า หากใครที่มาที่อุโบสถหลังนี้แล้วขอพรขอบารมี จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ตนปรารถนา

กิจกรรมต้องห้ามพลาดเมื่อมาวัดดอนใหญ่
1. ชมอุโบสถสีเงิน ที่สวยที่สุดในปทุมธานี
2. กราบไหว้ขอพรพระประธานในอุโบสถ์สีเงิน “หลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข”
3. ชมอุโบสถหลังเก่า กราบไหว้องค์จำลอง สมเด็จพระพุฒาจารย์โต หน้าอุโบสถเก่า

ภาพบรรยากาศวัดดอนใหญ่
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider

การเดินทางไปวัดดอนใหญ่ คลอง8 ลำลูกกา

#ทัวร์วัดไทย

#วัดดอนใหญ๋

#หลวงปู่โต

#อุโบสถสีเงิน

#หลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข

เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล