วัดคลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Wat Khlong Khut, Khlong Khut Subdistrict, Tha Mai District, Chanthaburi
“วัดเก่าแก่ของตำบลคลองขุด มีความร่มรื่น กว้างขวาง สะอาด เรียบร้อย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบล โดยเฉพาะพระครูวิธานพัฒนกิจ อดีตเจ้าอาวาส”

ที่ตั้งวัดคลองขุด
เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22110

ประวัติวัดคลองขุด จันทบุรี
เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลคลองขุด มีความร่มรื่น กว้างขวาง สะอาด เรียบร้อย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบล โดยเฉพาะพระครูวิธานพัฒนกิจอดีตเจ้าอาวาสที่ละสังขารไปแล้ว

เป็นวัดที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาก ๆ เช่น นาราฟาร์มปูนิ่ม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้มกระเบน เป็นต้น

การเดินทางไปวัดคลองขุด จันทบุรี

เครดิตภาพและข้อมูลโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments