วัดซับสะเดาป่าเรไร ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
Sap Sadao Pa Rearai Priest’s Camp Site

“ขอพรหลวงพ่อโสธร, จุดแวะพักการเดินทาง”

ที่ตั้งวัดซับสะเดาป่าเรไร
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี นครราชสีมา 30250

วัดซับสะเดาป่าเรไร

วัดเล็กๆ ท่ามกลางป่าเขา ในชุมชนซับสะเดา
กราบขอพรหลวงพ่อโสธร แวะพักจากการเดินทาง


ภาพบรรยากาศวัด

 

การเดินทางไปวัดซับสะเดาป่าเรไร

Comments

comments