วัดชำนาญรังสรรค์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
Wat Chamnan Rangsan, Sarika Subdistrict, Mueang District, Nakhon Nayok
“สักการะบูชาพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางแสดงปฐมเทศนา”

ที่ตั้งวัดชำนาญรังสรรค์
เลขที่ หมู่ที่ 4 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

ประวัติวัดชำนาญรังสรรค์
วัดชำนาญรังสรรค์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2399 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2514

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางแสดงปฐมเทศนา
หอระฆัง
พระอุโบสถ

การเดินทางไปวัดชำนาญรังสรรค์ นครนายก

©เครดิตภาพและข้อมูลโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments