วัดหัวเมืองงาม Wat Hua Mueang Ngam

เลขที่ตั้งวัดหัวเมืองงาม
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

วัดหัวเมืองงาม
มีพระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐานในวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหุบเขา มีวิวทิวทัศน์สวยงาม สงบ ร่มเย็น


ภาพบรรยากาศวัดหัวเมืองงาม

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

การเดินทางไปวัดหัวเมืองงาม