ไหว้พระนอนปางโปรดอสุรินทราหู ทำบุญศพไร้ญาติ ณ วัดพระนอนขอนตาล แม่ริม เชียงใหม่

วัดพระนอนขอนตาล5

ที่ตั้งวัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) Wat Latthiwan (Wat Kon Tan) แม่ริม เชียงใหม่

เลขที่ 203 หมู่ 3 บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรติดต่อ 089-835 1397

วัดพระนอนขอนตาล

ประวัติวัด

วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ)

ได้ก่อสร้างขึ้นนับตั้งแต่สมัยของครูบาธรรมชัย หรือพระธรรมชัย เขมรตโต พ.ศ. 2303 มีอายุกว่า 245 ปี

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ศ. 2546

วัดพระนอนขอนตาล16
ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 มีพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ (พระอาจารย์ขาว) เป็นเจ้าอาวาส

พระอาจารย์ขาว….เป็นพระที่เปี่ยมล้นไปด้วย พรหมวิหารสี่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา คือ เมตตาต่อทุกคน ไม่เลือกชั้นวรรณะ

เป็นวัดเก่าโบราณ..มีพระพุทธรูปเก่าและศักดิ์สิทธิ์หลาย ๆ องค์..และถาวรวัตถุที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์..ไหว้และกราบ..ถือว่าเป็นมงคลสุด ๆ..

วัดพระนอนขอนตาล5
ไหว้และกราบขอพรพระนอน…… ปางโปรดอสุรินทราหู….ภายในพระอุโบสถ….เพื่อความเป็นมหามงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว
พร้อมด้วยคนใกล้ชิด มีความเชื่อกันว่าถ้าได้ไหว้ ถ้าได้กราบ พระนอน ปางโปรดอสุรินทราหู
จะหมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย หมดเสนียดจัญไร แล้วจะเฮงๆ รวย ๆ

ไหว้ขอพร พระพิฆเนศ ที่แกะจากแก่นขนุน สี่ร้อยกว่าปี สามคนโอบ เท่าที่พบเป็นต้นขนุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พระพิฆเนศ มีความเชื่อกันว่า เป็นเทพเจ้าที่มีความขลัง และศักดิ์สิทธิ์
เป็นเทพเจ้าที่ขจัดปัดเป่าอุปสรรค์ และประทานความสำเร็จให้กับทุกท่าน…

วัดพระนอนขอนตาล13
หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่….ผู้ใดได้กราบได้ไหว้ ก็จะสมความปรารถนาทันจิตทันใจ


ชมภาพบรรยากาศวัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล)


การเดินทางไปวัดพระนอนขอนตาล