วัดแค (ราชานุวาส) Wat Khae Rajanuvas อยุธยา
นมัสการหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัดแรกที่หลวงปู่ทวดได้จำพรรษา
วัดแค ราชานุวาส (เกาะลอย)

ที่ตั้งวัดแคราชานุวาส
เลขที่ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ประวัติวัดแค (ราชานุวาส)
วัดแค (ราชานุวาส) เป็นวัดมอญ ตั้งอยู่บริเวณเกาะลอย ตรงข้ามตลาดวังจันทร์ อันเป็นที่ตั้งของสนามพระในปัจจุบัน วัดแคเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ซึ่งหลวงพ่อทวด (ท่านเป็นคนอำเภอสทิงพระ จว.สงขลา เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือนสี่ ปีมะโรง พ.ศ.2125) เคยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ (ราว 9 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2148-2157) ขณะนั้นหลวงพ่อทวดมีอายุราว 32 ปี วัดแคเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนกลาง มีโบราณสถานร่วมสมัยหลงเหลือน้อยมาก
วัดแคราชานุวาสเป็นวัดสำคัญที่หลวงปู่ทวดได้เคยจำพรรษา เมื่อครั้งเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากได้เดินทางมาที่นี่จะได้นมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางธุดงค์ วิหารหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งกุฏิเดิมของหลวงปู่ทวด ฯลฯ ที่นี่จะมีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นนักเรียนมาคอยแนะนำประวัติเรื่องราวของหลวงปู่ทวดให้ทุกท่านได้ทราบกัน

การเดินทางไปวัดแคราชานุวาส อยุธยา