วัดมณีชลขัณฑ์ Wat Mani Chon Khan
เจดีย์หลวงพ่อแสง ต้นศรีมหาโพธิ์ พระอารามหลวง

ประวัติวัดมณีชลขัณฑ์
วัดมณีชลขัณฑ์ เป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของจังหวัดลพบุรี ที่นอกจากจะมีสิ่งสำคัญหลายประการแล้ว ยังเปรียบเสมือน ประตูเมืองลพบุรี ได้อีกด้วย กล่าวคือเป็นเส้นทางสายตรงสายเดียว ระหว่างจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี ต้องสร้างสะพานโดยอาศัยเกาะตัววัดเป็นที่เชื่อมกลาง ผู้คนที่สัญจรไปมาจึงต้องผ่านวัดนี้

วัดมณีชลขันฑ์ เป็นพระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่หลายชั่วอายุคน ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าใครเป็นผู้สร้าง และสร้างเมื่อใด ทราบแต่เพียงว่าแต่เดิมชื่อ วัดเกาะแก้ว และจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน น่าจะสันนิษฐานได้ว่าสร้างมาแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 – 2231) เดิมมีชื่อว่า วัดเกาะแก้ว เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำลพบุรี ปัจจุบันมีการตัดถนนไปถึงตัววัดจึงไม่มีลักษณะเป็นเกาะเช่นเดิม

สถานที่ที่มีชื่อเสียงของวัดนี้คือ เจดีย์หลวงพ่อแสง ผู้ที่สร้างวัดนี้คือ พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดมณีชลขันฑ์ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถาน เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ นอกจากนี้ที่วัดนี้มีต้นโพธิ์ที่รัชกาลที่ 5 ทรงปลูกไว้ ปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพราะมีถนนตัดผ่าตรงกลางพอดี ทีโบราณสถานที่น่าสนใจคือ พระเจดีย์ รูปทรงแปลกตาที่ก่อเป็นรูปเหลี่ยมสูงชะลูดขึ้นไป คล้ายกับพระเจดีย์เหลี่ยมสมัยเชียงแสน แต่ตรงมุมมีการย่อไม้สิบสองทำเป็น 3 ชั้น มีชุ้มประตูยอดแหลมยู่ด้านข้างทั้ง 4 ด้าน

สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรกที่มีความงดงาม ต้นศรีมหาโพธิ์ พระอุโบสถ พระวิหาร และพระพุทธรูปใหญ่ริมน้ำซึ่งมีลักษณะงดงามมาก ในหน้าเทศกาลเดือนสิบสอง วัดนี้เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชนมาแข่งเรือและลอยกระทงกันเป็นประจำทุกปี และ

เจดีย์หลวงพ่อแสง ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของวัด เป็นองค์เจดีย์ตั้งตระหง่านสีขาวสูงเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ซึ่งมีเรื่องราวกล่าวขานถึงการสร้างที่แปลกอัศจรรย์ โดยเป็นที่เลื่องลือว่า หลวงปู่แสงได้สร้างเจดีย์องค์นี้เพียงลำพังคนเดียว เมื่อก่อสร้างเสร็จท่านก็ได้หลีกหนีปลีกวิเวกหายไปจากเมืองลพบุรี ไม่ปรากฏว่าท่านไปจำพรรษาที่ใด และมรณภาพเมื่อไหร่ จึงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตวัดมณีนี้เป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อแสง ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพุฒาจารย์(โต)

กิจกรรมต้องห้ามพลาดที่วัดมณีชลขัณฑ์
1. ชมพระเจดีย์สูงตระหง่าน “เจดีย์หลวงพ่อแสง”
2. กราบไหว้พระพุทธรูปใหญ่ และต้นพระศรีมหาโพธิ์
3. ชมพระอุโบสถ และหอระฆัง
4. กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่แสงในวิหาร

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด
#วัดมณีชลขัณฑ์
#ทัวร์วัดไทย
#เจดีย์หลวงพ่อแสง
#ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ภาพบรรยากาศวัดมณีชลขัณฑ์
previous arrow
next arrow
Slider

เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

การเดินทางไปวัดมณีชลขัณฑ์