ตำนานหลวงพ่อโสธร
แห่งแม่น้ำบางปะกร พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

#มีทุกข์มีร้อน ไหว้พระหลวงพ่อโสธรดีกว่า

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด

หลวงพ่อพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่องค์เล็กกว่าที่เห็นในปัจจุบัน เป็นพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์งดงามมาก จนผู้คนเกรงว่าจะเป็นอันตราย จึงได้จัดการสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นขึ้นใหม่ และนำองค์จริงของหลวงพ่อโสธรประดิษฐานไว้ข้างใน มิให้ใครเห็นจนถึงวันนี้

อุโบสถใหม่ที่ประดิษฐานองค์จริงของ หลวงพ่อโสธร นั้นจะอยู่ตรงกลาง ส่วนพระพุทธรูปองค์ด้านหลังนั้นคือ พระประธานโบสถ์ที่โดยรอบที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อนั้นจะมีพระบริวารรายล้อม

ตำนานหลวงพ่อโสธร

จากที่เล่าขานกันมาในอดีต มีพระพุทธรูป 3 องค์พี่น้อง (หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อโตบางพลี) ลอยน้ำมาจากทางเมืองเหนือ จนกระทั่งถึงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่เรียกว่า “สามเสน” จึงได้แสดงอภินิหารลอยให้ชาวบ้านเห็น ชาวบ้านจึงได้ทำการฉุดพระพุทธรูปทั้งสามองค์ โดยใช้เวลา 3 วัน 3 คืนก็ฉุดไม่ขึ้น กล่าวกันว่าครั้งนั้นใช้ผู้คนเป็นแสนๆ ก็ไม่สำเร็จ ตำบลนั้นจึงได้ชื่อว่า “สามแสน” ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น “สามเสน” พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ก็จมน้ำลง

เมื่อเข้าสู่คลองพระโขนงลัดเลาะไปสู่แม่น้ำบางปะกง พระพุทธรูปทั้งสามก็แสดงอภินิหารลอยให้ชาวบ้านเห็นอีกครั้ง ชาวบ้านจึงพากันมาชักพระขึ้้นจากน้ำ แต่ไม่สำเร็จ จึงเรียกคลองนี้ว่า “คลองชักพระ” จากนั้นพระพุทธรูปท้งสามองค์ก็ลอยทวนน้ำขึ้นไปทางหัววัด สถานที่นั้นจึงเรียกว่า “วัดสามพระทวน” ปัจจุบันคือ “วัดสัมปทาน” จากนั้นพระพุทธรูปทั้งสามองค์ก็จมน้ำลงอีกครั้ง

จนถึงหน้าวัดหงส์ ชื่อเดิมของวัดโสธร ก็แสดงอภินิหารให้ชาวบ้านเห็นอีก ชาวบ้านจึงได้จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาได้องค์ คือ “พระศรี” เป็นชื่อเดิของหลวงพ่อโสธร นำมาประดิษฐานที่วัดในราวปี พ.ศ. 2313 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งหลังจากนำท่านขึ้นมาประทับที่วัดหงส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่รู้จะขนานนามหลวงพ่อว่าอย่างไร จึงใช้ชื่อเดิม “พระศรี” จนเกิดเหตุการณ์หลายอย่าง ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่า หลวงพ่อมีความประสงค์จะใช้นามว่า “หลวงพ่อพุทธศรีโสธร” จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดหงส์เป็น “วัดโสธร” และเรียกนามหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อโสธร” จนได้แต่งตั้งให้เป็นวัดหลวง ได้ชื่อว่า “วัดโสธรวรารามวิหาร” และขนานนามหลวงพ่ออย่างเป็นทางการว่า “หลวงพ่อพุทธโสธร

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธร

เชื่อว่าหลายคนคงเคยไปกราบไหว้ขอพร และสมหวังกันมาบ้างแล้ว หลายคนจากทั่วสารทิศต่างมาขอพรหลวงพ่อโสธรในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขาย สุขภาพ ควาสำเร็จในชีวิต เงินทอง หรือ โชคลาภ ซึ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละคนด้วย

ส่วนคนเฒ่า คนแก่ ในสมัยก่อน มักจะนำขี้ธูป เศษดอกไม้ที่ไหว้ของหลวงพ่อโสธร รวมถึงน้ำมนต์ ไปอธิษฐานจิตขอพรกับหลวงพ่อ บ้างก็นำไปทำยาต้มกิน หรือเก็บเอาไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งก็ปรากฏว่าโรคหาย กิตติศัพท์หลวงพ่อจึงโด่งดังไปทั่ว ถึงกับมีการสมโภชและแก้บนกัน ที่นิยมแก้บนคือ ละครชาตรี บางก็รำฉุยฉาย หรือแก้บนด้วย ไข่ต้ม ผลไม้ เป็นต้น

เรื่องที่ห้ามบนบานกับหลวงพ่อโสธร คือ

เรื่องขอไม่ให้เป็นทหาร กับเรื่องขอบุตร ทั้งนี้ เพราะหลวงพ่อท่านชอบให้คนเป็นทหาร เพื่อจะได้ปกปักรักษาบ้านเมือง และคนที่เป็นทหารก็เป็นเสมือนลูกหลานของท่าน ดังนั้นใครที่มาขอไม่ให้โดนเกณฑ์ทหาร เป็นต้องถูกเกณฑ์ทุกราย ส่วนคนที่มาขอบุตรก็มักจะได้บุตรที่มีอาการไม่ครบ 32 เนื่องจากว่าท่านได้ส่งลูกหลานซึ่งเป็นทหารที่บาดเจ็บล้มตายมาให้นั่นเอง

งานนมัสการประจำปีหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธร ฉะเชิงเทรา

มีปีละ 3 ครั้ง คือ ครั้งแรก ในกลางเดือนห้า ซึ่งถือเป็นงานวันเกิดหลวงพ่อโสธร มีงานฉลอง 3 วัน 3 คืน ครั้งที่สอง งานกลางเดือน 12 มีงาน 5 วัน 5 คืน และครั้งที่สาม ในเทศกาลตรุษจีน มีงาน 5 วัน 5 คืน

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร (วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ก่อนจะภาวนา คาถาหลวงพ่อโสธร ต้องบูชาพระรัตนตรัยเสียก่อน แล้วจึงกล่าวคำบูชาเฉพาะ คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ระลึกถึงองค์ท่านโดยมองพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธโสธร ภาพถ่ายหรือพระเครื่องที่มี ถ้าไม่มีให้กำหนดภาพของท่านขึ้นในจิตของเราเป็นพุทธานุสสติกรรมฐานไปในตัว

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ
อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

(ท่อง 3 จบ)

คาถาหลวงพ่อโสธร
ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ

ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด

สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร

ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ

เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร แบบย่อ
(ท่องนะโม 3 จบ) อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถานี้ทุกวันจะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต อีกทั้งมีเมตตา มหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง นำมาซึ่งโภคทรัพย์

Comments

comments