วัดนาคำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Wat Na Kham, Sila Phet Subdistrict, Pua District, Nan Province
“สักการะบูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไหว้สาหลวงปู่สิงห์คำ วัดเก่าแก่กว่า 100 ปี ในอำเภอปัว”

ที่ตั้งวัดนาคำ
เลขที่ 1 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

ประวัติวัดนาคำ
วัดนาคำ เป็นวัดเก่าแก่อายุ 100 กว่าปี ที่สร้างตามแบบล้านนามีความเงียบสงบ สวยงาม มีวิหาร และเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2380 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2496
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฎิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล

ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปและพระเจดีย์

ส่วนด้านการศึกษามี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมเปิดสอน พ.ศ. 2530


เครดิตภาพโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments