วัดแค (ราชานุวาส) Wat Khae (Rajanuvas) อยุธยา
นมัสการหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัดแรกที่หลวงปู่ทวดได้มาจำพรรษาหลังเดินทางมาจากภาคใต้
วัดแค (ราชานุวาส) เกาะลอย พระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้งวัดแคราชานุวาส
ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ประวัติวัดแค (ราชานุวาส)
วัดแค (ราชานุวาส) เป็นวัดมอญ ตั้งอยู่บริเวณเกาะลอย ตรงข้ามตลาดวังจันทร์ อันเป็นที่ตั้งของสนามพระในปัจจุบัน วัดแคเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ซึ่งหลวงปู่ทวด (ท่านเป็นคนอำเภอสทิงพระ จว.สงขลา เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือนสี่ ปีมะโรง พ.ศ.2125) เคยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ (ราว 9 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2148-2157) ขณะนั้นหลวงปู่ทวดมีอายุราว 32 ปี วัดแคเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนกลาง มีโบราณสถานร่วมสมัยหลงเหลือน้อยมาก

วัดแคราชานุวาสเป็นวัดสำคัญที่หลวงปู่ทวดได้เคยจำพรรษา เมื่อครั้งเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากได้เดินทางมาที่นี่จะได้นมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางธุดงค์ วิหารหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งกุฏิเดิมของหลวงปู่ทวด ฯลฯ ที่นี่จะมีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นนักเรียนมาคอยแนะนำประวัติเรื่องราวของหลวงปู่ทวดให้ทุกท่านได้ทราบกัน

การเดินทางไปวัดแคราชานุวาส อยุธยา

Comments

comments