. วัดแหลมยาง ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
Wat Laem Yang, Kha Mang Subdistrict, Chum Saeng District, Nakhon Sawan Province

“สักการะบูชาพระมหาเจดีย์วัดแหลมยาง ไหว้พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน พระประธานในพระอุโบสถ”


.

ที่ตั้งวัดแหลมยาง
เลขที่ 18 หมู่ 1 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
FB วัดแหลมยาง

ประวัติวัดแหลมยาง
วัดแหลมยาง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. 2462 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางทิศตะวันตกเดิมมีนามว่า “วัดศรีสะแกระหงส์” นายมั่ง-นางฉิม สิงห์กวางบริจาคที่ดินสร้างวัดเนื้อที่ 16 ไร่ ต่อมาได้เปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดแหลมยาง” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมพ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตรยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเทศธรรมากร

“ภาพจาก FB วัด”

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา

ภาพจาก FB วัด

ทุกๆ ปี จะมีการบวชศีลจาริณีประชาชน (บวชชีพราหมณ์)


ศาสนวัตถุประจำวัด

“ภาพจาก FB วัด”

พระประธานประจำอุโบสถ สมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ นิ้วสูง ๘๗
นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๖

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง
ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๑๐๔ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘

“ภาพจาก fb วัด”
ภาพจาก FB วัด

ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปางลีลา ด้านหน้าพระมหาเจดีย์


การเดินทางไปวัดแหลมยาง นครสวรรค์

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้ #วัดแหลมยาง

©เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล


Comments

comments