คติธรรมจากวัดแจ้งลำหิน

ทางสว่าง
อันน้ำใส ไร้ลม คลื่นจมหาย
สิ่งทั้งหลาย ภายใน ใกล้ไกลเห็น
กุ้งปลาปู อยู่จบ สงบเย็น
พระจันทร์เพ็ญ เด่นไกล ยังได้ยล
เปรียบดั่งใจ ใสสงบ ปรารถถึง
สิ่งรัดรึง ตรึงจิต สัมฤทธิ์ผล
รู้ดีชั่ว ทั่วไป ในใจตน
ฝึกกมล หนทาง สว่างเลย

#วัดแจ้งลำหิน
#คติธรรมจากวัด
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม
#คติธรรมจากวัดแจ้งลำหิน

การเดินทางไปวัดแจ้งลำหิน

Comments

comments