เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติธรรม
มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

บุญที่ให้ที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สถานที่ปฏิบัติธรรม ชื่อว่า…ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง หมายถึง การให้ที่อยู่อาศัยเพียงข้อเดียวนั้นถือว่าเป็นการให้ที่ครบอานิสงส์ทั้ง ๔ ข้อข้างต้น ครอบคลุมตั้งแต่ให้กำลัง ให้วรรณะให้ความสุข และให้ดวงตา

อานิสงส์สร้างที่ปฏิบัติธรรมหรือซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติธรรม 

การสร้างหรือซ่อมแซมศาสนสถาน สนับสนุนงานเผยแผ่พระศาสนา

ท่านที่อยากได้บุญ “ผู้ให้ที่พักอาศัยหรือซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติธรรม ชื่อว่า…ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง” ก็ไปช่วยสร้างวัดวาอาราม สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สร้างอาคารปฏิบัติธรรม ซ่อมแซมทาสี บูรณะอาคาร สิ่งก่อสร้างทั้งหมดถือว่ารวมเป็นที่พักอาศัยทั้งสิ้น บุญจากการสร้างวัด สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สร้างที่พักอาศัยจะได้หนุนส่งให้การเผยแผ่เป็นไปได้อย่างราบรื่นชาวโลกจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรม เราเองก็จะได้บุญพิเศษ คือ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก บรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์ไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ได้ที่ 086-1904567 ค่ะ

http://www.rasameehangdhama.org/donate

Comments

comments