ขอพรกับหลวงพ่อสมปรารถนา หลวงพ่อสำเร็จ

ชมอนุสรณ์สถานของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม)

 

watkoo-nonthaburi-018

วัดกู้ หรือวัดพระนางเรือล่ม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 57 หมู่ 5 ซอยสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรติดต่อ 02-9633866, 086-533-9171
www.watkoo.net

watkoo-nonthaburi-014

watkoo-nonthaburi-013

ประวัติวัด

วัดกู้ เป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างมาแต่สมัยกรุงธนบุรี หรือสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณปี พ.ศ. 2295 ที่ตำบลบางพูด เล่ากันว่าผู้สร้างคือ พญาเจ่ง ชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โบราณสถานของวัดกู้ จึงมีศิลปะแบบมอญผสมผสาน อาทิ จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ พระพุทธรูป เจดีย์ทรงมอญ

วัดกู้ เดิมมีชื่อว่า “วัดท่าสอน” หรือ “วัดหลังสวน” เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ขบวนเรือพระพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เกิดอุบัติเหตุล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในขณะนั้นทรงตั้งพระครรภ์เจ้าฟ้าได้ 5 เดือนแล้ว ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานยังพระราชวังบางปะอิน ขณะแล่นมาถึงตำบลบางพูด เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สวรรคต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์สิ้นพระชนม์ รวมทั้งพระพี่เลี้ยงแก้วถึงแก่กรรม เล่ากันมาว่าได้เชิญพระศพขึ้นที่วัดกู้นี้เป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะอัญเชิญพระศพสู่พระบรมมหาราชวังต่อไป

ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดกู้” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ว่า “พระนางเรือล่ม” มานับแต่นั้นเป็นต้นมา

watkoo-nonthaburi-005

ภายใน วัดกู้ มีวิหารประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ หรือพระพุทธรูปปางไสยาสน์

ด้านข้างวิหารเป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่อับปางซึ่งชาวบ้านได้กู้ขึ้นมา

watkoo-nonthaburi-065

พระพุทธรูปปางไสยาสน์

กว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร อายุหลายร้อยปี ประดิษฐานอยู่ที่วิหารแบบเปิดโล่งบริเวณทางเข้าวัด

ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับวัด

watkoo-nonthaburi-026

watkoo-nonthaburi-034

หลวงพ่อสมปรารถนาโบสถ์เก่าวัดกู้

พระอุโบสถเก่าของวัดกู้

จัดเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในวันที่ 13 มกราคม 2541

อุโบสถเก่า เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานอุโบสถแอ่นโค้งคล้ายท้องเรือสำเภาแบบศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย

เพดานภายในเขียนเป็นลายดอกไม้ มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มอญ แต่ปัจจุบันชำรุดและเลอะเลือนมาก

พระประธานเป็น “หลวงพ่อสมปรารถนา” มีคาถาขอพร โดยตั้ง นะโม 3 จบ แล้วต่อด้วย

พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโภคะวะโห สะทา โสตถี ภะวันตุโน แล้วขอพร

watkoo-nonthaburi-022

watkoo-nonthaburi-002

หลวงพ่อสำเร็จวัดกู้วิหารใหม่

หลวงพ่อสำเร็จวัดกู้

watkoo-nonthaburi-036

วิหารใหม่ของวัดกู้  “หลวงพ่อสำเร็จ” เป็นพระประธาน

ขอพรได้ 1 อย่าง โดยว่าคาถา ตั้ง นะโม 3 จบ ต่อด้วย พุธธังสำเร็จ ธัมมังสำเร็จ สังฆังสำเร็จ สะทาโสตถี ภะวันตุโน แล้วอธิษฐาน

watkoo-nonthaburi-056

watkoo-nonthaburi-055

วัดกู้ ยังเป็นที่รู้จักกันในเรื่องการทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ สามารถร่วมบริจาคทำบุญได้ทุกวัน โคกระบือตัวละ 25,000 บาท
แต่หากสนใจร่วมบริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถไปยังบ้านของโคกระบือได้จะมีกล่องรับบริจาคอยู่ และสามารถให้อาหารโคกระบือได้

ศาลสมเด็จพระนางเรือล่มวัดกู้

ศาลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์วัดกู้

ศาลสมเด็จพระนางเรือล่มวัดกู้1

ภายในบริเวณวัดกู้ ยังมี ศาลของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม)
ที่ชาวบ้านร่วมใจตั้งศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า สถานที่นี้ได้กู้พระศพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ขึ้นมา

วัดกู้3

พระตำหนักพระนางเรือล่มวัดกู้

พระตำหนักพระนางเรือล่มวัดกู้4

พระตำหนักพระนางเรือล่มวัดกู้2

พระตำหนักพระนางเรือล่มวัดกู้3

และด้านหลังวัด มีพระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งจำลองแบบจาก ศาลาจตุรมุขของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ที่พระราชวังบางปะอิ
ซึ่งเป็นที่ซึ่งทรงโปรดปรานมาก ภายในพระตำหนักจำลองนี้ มีรูปปั้นของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้สักการะกราบไหว้บูชาอีกด้วย

พระตำหนักพระนางเรือล่มวัดกู้5

watkoo-nonthaburi-108

watkoo-nonthaburi-097

watkoo-nonthaburi-094

ริมน้ำเจ้าพระยาวัดกู้2

ริมน้ำเจ้าพระยาวัดกู้

บรรยากาศหลังพระตำหนักอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ และมีกิจกรรม ให้อาหารปลา ให้อาหารนก ปล่อยปลา ชมวิว อีกด้วยค่ะ

 


ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดกู้ –  Wat Koo Photo Gallery

previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider

การเดินทาง (แผนที่) วัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุรี

โดยรถยนต์ จากถนนวิภาวดีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะ วิ่งตรงยาวมีอีก 10 กิโลเมตร จนสุดทางที่ท่าน้ำปากเกร็ดแล้วกลับรถง จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปในซอย สุขาประชาสรรค์ 2 วิ่งตรงมาอีก 2.5 กิโลเมตร วัดกู้อยู่ทางซ้ายมือ

โดยรถประจำทาง รถเมล์สาย 32,52,150,166,356,505 ลงไปกลับรถที่ท่าน้ำปากเกร็ด บริเวณวัดบ่อ(ใต้สะพานพระรามสี่)  เดินข้ามมาอีกฝั่งจะมีซอยสุขาประชาสรรค์ 2 บริเวณปากซอยสองแถวหรือมอเตอร์ไซด์วิ่งเข้าไปผ่านวัดกู้