ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญ ให้ทานอาหารปลา “วังมัจฉาวัดหงษ์”

ที่ตั้งวัดหงษ์ปทุมาวาส
เลขที่ 35 บ้านคลองบางปรอก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เวลาเปิดทำการ ทุกวันเวลา 8.00 – 16.30 น.
เบอร์โทรติดต่อ 02- 276 2720-1

ป้ายวัด

ประวัติวัดหงษ์ปทุมาวาส

วัดหงษ์ปทุมาวาส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตำบลบางปรอก ใกล้กับตลาดสดเทศบาล เป็นวัดที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยบหนีพม่ามาไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี มีสัญลักษณ์ของวัดมอญคือ เสาหงส์ ซึ่งบนยอดเสาเป็นตัวหงส์ หมายถึง เมืองหงสาวดี เมืองหลวงของชาวมอญ

wathongpathummawas-pathumthani-04

ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดคือ พระพุทธชินราชจำลองปางมารวิชัย เจดีย์มอญจำลองแบบมาจากเจดีย์ชะเวดากองในเมืองหงสาวดี วิหารจำลองไแบบมาจากรุงหงสาวดีหลังคาเป็นชั้น ๆ มีลวดลายที่สวยงามมาก

อุโบสถสร้างใหม่ตามสถาปัตยกรรมไทย มองเห็นช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ได้แต่ไกล ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวพุทธประวัติและยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย รูปหล่อหลวงปู่เฒ่าที่ชาวบ้านนับถือ และมีศาลาการเปรียญประดับด้วยไม้แกะสลักสวยงาม

วัดหงษ์ปทุม1

วัดแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัด
เรียกว่า “วังมัจฉาวัดหงส์” เป็นที่อยู่อาศัยของปลาในลำน้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมาก ปลาสวาย ปลาเทโพ เป็นปลาไม่มีเกล็ด ชอบอยู่กันเป็นฝูง ลำตัวเรียวยาวสีเทานวล หน้าทู่ ปากกว้าง เป็นปลาที่เชื่องมาก

วังปลาวัดหงษ์1


ชมภาพบรรยากาศวัดหงษ์ปทุมาวาส


การเดินทางมาวัดหงษ์ปทุมาวาส