วัดศรีบุญเรือง Wat Si Bunruang แม่ริม เชียงใหม่

วัดศรีบุญเรือง9

ที่ตั้งวัดศรีบุญเรือง
เลขที่ 42 หมู่ 1 บ้านศรีบุญเรือง โชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ 053-297229

วัดศรีบุญเรือง6

ประวัติวัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดราษฏร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2395 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2539 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 15 ตารางวา

รวมภาพบรรยากาศวัดศรีบุญเรือง แม่ริม เชียงใหม่

การเดินทางมาวัดศรีบุญเรือง แม่ริม เชียงใหม่