วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

Wat Rai Khing, Rai Khing Subdistrict, Sampran District, Nakhon Pathom

“สักการะบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระประธานในพระอุโบสถ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ให้ทานอาหารปลาคาร์ฟ”

ที่ตั้งวัดไร่ขิง
ตำบล ไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210

พลวงพ่อวัดไร่ขิง พระประธานในพระอุโบสถ

ประวัติวัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม
วัดไร่ขิง เป็นวัดสำคัญตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำท่าจีน สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สร้างโดย “สมเด็จพระพุทธฒาจารย์” (อาจารย์พุก) มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ที่ชาวนครปฐมเคารพนับถือ เดิมเป็นวัดราษฏร์ ต่อมาจึงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

สำหรับชื่อวัดนั้น มีเรื่องเล่าว่า พื้นที่วัดในอดีตมีชาวจีนปลูกบ้านอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย จนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนในแถบนี้ว่า “ไร่ขิง” ต่อมา เมื่อมีชุมชนหนาแน่นมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ดังนั้น วัดจึงได้ชื่อตามชื่อของหมู่บ้านหรือชุมชนว่า “วัดไร่ขิง

ในราวปี พ.ศ. 2446 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เสด็จตรวจเยี่ยมวัดในเขตอำเภอสามพราน สมเด็จฯ ได้เสด็จมาที่วัดไร่ขิง และทรงตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดมงคลจินดาราม” ทั้งทรงใส่วงเล็บชื่อเดิมต่อท้ายจึงกลายเป็น “วัดมงคลจินดาราม (ไร่ขิง)” เมื่อเวลาผ่านพ้นมานานและคงเป็นเพราะความกร่อนของภาษาจีนทำให้วงเล็บหายไป คงเหลือเพียงคำว่า “ไร่ขิง” ต่อท้ายคำว่า “มงคลจินดาราม” จึงต้องเขียนว่า “วัดมงคลจินดาราม-ไร่ขิง” แต่ในทางราชการยังคงใช้ชื่อเดิมเพียงว่า “วัดไร่ขิง” สืบมาจนทุกวันนี้

วัดไร่ขิงมีจุดสำหรับทำบุญในโอกาสต่างๆ มากมาย เช่นทำบุญสะเดาะเคราะห์ ทำบุญประจำวันเกิด ทำบุญประจำราศีเกิด และที่สำคัญคือต้องเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระประธานในพระอุโบสถให้ได้

แวะพักผ่อนที่ร้านกาแฟภายในวัด เดินชมศิลปกรรมบ้านดินอินทณัฐ ให้ทานอาหารปลาคาร์ฟ ที่สวยงาม หรือให้ทานอาหารปลาที่ท่าน้ำวัดไร่ขิง


ภาพบรรยากาศในวัดไร่ขิง นครปฐ


การเดินทางไปวัดไร่ขิง นครปฐม

รถโดยสารประจำทาง สาย 84 (ยูโร 2) วัดไร่ขิง – คลองสาน (สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่)
รถโดยสารประจำทาง สาย 556 (ยูโร 2) วัดไร่ขิง – สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงก์ มักกะสัน
รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ สายเก่า กรุงเทพฯ-นครปฐม กรุงเทพฯ-ราชบุรี กรุงเทพฯ-บางลี่ กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ลงปากทางเข้าวัดไร่ขิง แล้วต่อรถโดยสารประจำทางเข้าไปยังวัดไร่ขิง
รถตู้จากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สาย ปิ่นเกล้า – ไร่ขิง

เครดิตภาพและรวบรวมข้อมูลโดย Thikumporn Tantivimongkol

 

Comments

comments