วัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Wat Don Wai, Bang Krathuk Subdistrict, Sampran District, Nakhon Pathom Province

“เที่ยววัด ไหว้พระ ชมวัฒนธรรมริมแม่น้ำนครไชยศรี ชิมอาหารอร่อย ตลาดน้ำดอนหวาย”

ที่ตั้งวัดดอนหวาย
หมู่ที่ 5 บ้านโคกหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประวัติวัดดอนหวาย นครปฐม

วัดดอนหวาย ชื่อเดิมคือ “วัดคงคาราม” อยู่ติดกับริมแม่น้ำนครไชยศรี และยังติดกับตลาดน้ำดอนหวายในปัจจุบันซึ่งเป็นแหล่งอาหารการกิน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดดอนหวายสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 แรกเรียกกันว่า “วัดโคกหวาย” ตามชื่อหมู่บ้านที่ต้นหวายขึ้นอยู่มาก และพบหลักฐานเอกสารจากสมุดไทยโบราณในปี พ.ศ. 2467 ว่าชื่อ “วัดคงคารามดอนหวาย” แต่ต่อมาชื่อที่เรียกขานอาจยาวเกินไปจึงเรียกว่า “วัดดอนหวาย” สืบมาจนทุกวันนี้

ผู้สร้างวัดดอนหวายเป็นพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ชั้นสมเด็จนามว่า “สมเด็จพระพุฒาจารย์พุก” อดีตเจ้าคณะใหญ่แขวงกรุงเก่า เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนท่านเป็นชาวนครไชยศรี เจ้าคุณธรรมราชานุวัฒน์ อาด จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนรูปถัดมาซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของพุฒาจารย์พุ๊ก ท่านทำการปฏิสังขรเพิ่มเติมในยุคนี้ได้มีการปรับปรุงชื่อวัดเป็น “วัดคงคารามดอนหวาย” หมายถึงวัดที่อยู่ริมน้ำ

พระอุโบสถวัดดอนหวาย
ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ
พระเจดีย์ใหญ่ ด้านหน้าพระอุโบสถ และจุดทำบุญไถ่ชีวิคโคกระบือ
วิหารพระสังกัจจายน์ และพระพุทธรูป ด้านหน้าพระอุโบสถ จุดไหว้พระ วางดอกไม้ธูปเทียน
ด้านข้างพระอุโบสถ

อุโบสถหลังเดิมเป็นทรงโรงหน้าบรรณ ชั้นลดเป็นเสาสี่เหลี่ยมใหญ่และผนังรับหลังคา แต่อุโบสถที่เห็นนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยปัจจุบัน เมื่อปีพุทธศักราช 2529 เป็นอาคารทรงไทยหลังคาซ้อน 3 ชั้น มีมุขทั้งหน้า-หลัง หน้าบรรณตกแต่งลายธรรมจักร ซุ้มเหนือประตูและหน้าต่าง ตกแต่งทรงยอดมณฑปทั้งหมด

พระวิหารหลวงพ่อวิสาหาร
พระพุทธรูปยืนปางประทานพร หน้าทางเข้าพระวิหาร

หลวงพ่อวิสาหาร

ภายในวิหารทาสีขาว บานประตู หน้าต่างทาสีแดง พระประธานปางมารวิชัยนามว่า “หลวงพ่อวิสาหาร” ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นและมีพระพุทธรูปต่างๆ อีกหลายองค์

เบื้องขวาของวิหารได้ตั้งระฆังไว้ 10 ระฆัง หมายถึงบารมี 10 ทัต การเคาะระฆังให้ใช้เหรียญที่ได้จากการทอนเงินซื้อของมาเคาะเสียงเหรียญเคาะระฆังจะดังทำให้คนอื่นได้ยิน เพื่อให้เขาได้เข้ามาทำบุญกัน

มีเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทั้ง 4 มุม ภายในกำแพงแก้วเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2542 แทนของเดิมซึ่งชำรุดหัก พังทลายและถูกขุดค้นพระเครื่องบูชาออกไป

ซุ้มประตูทิศตะวันตก ออกไปตลาดน้ำวัดดอนหวายได้


ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

ปัจจุบันวัดดอนหวายกลายเป็นแหล่งการค้าขายที่ผู้คนทั้งใกล้และไกลต่างรู้จักกันดี จึงเป็นภาระไม่น้อยที่ท่านสมภารผู้ครองวัดจะต้องดูแลจัดการ ให้เกิดความสมดุลให้เป็นทั้งแหล่งสร้างบุญและแหล่งเศรษฐกิจของชาวบ้าน การอนุรักษ์และพัฒนาจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของวัดแห่งนี้

ท่าน้ำวัดดอนหวาย

ไหว้พระ ทำบุญ

ลานจอดรถวัดดอนหวาย


การเดินทางไปวัดดอนหวาย นครปฐม

ภาพและรวบรวมข้อมูลโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments